S ohledem na Usnesení Vlády ČR ze dne 23.12.2020 č. 1375 a 1376 
a aktuálně platné Mimořádné opatření MZ ČR
 
MŮŽE PROBÍHAT OD PONDĚLÍ 4. 1. 2021 DO 10.1.2021 
PRAVIDELNÝ PROGRAM I OSTATNÍ PLÁNOVANÉ AKTIVITY
NAŠEHO CENTRA V BĚŽNÉM  REŽIMU
 
TĚŠÍME SE NA VÁS !
 
 

Odůvodnění:

- MC Sedmikráska není "veřejně přístupným místem" (kam spadají např. náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky ...), tudíž se na naše aktivity nevztahuje aktuální omezení pohybu osob v rámci VPM do počtu 2 osob. 

- MC Sedmikráska spadá do výjimky organizací, kterým je povolen výkon jejich činnosti, jelikož realizují činnost, která není živností podle živnostenského zákona

- MC Sedmikráska neposkytuje služby osobám ve věku 6 - 18 let (v rámci zájmové, výchovné činnosti), která je pro výše uváděné období této věkové skupině zakázána

- Cesta, kterou absolvujete do MC, spadá do výjimky "cesty za účelem poskytnutí služby" + "zajištění péče o dítě" 

- Cesta, kterou absolvujete z MC, spadá do výjimky "cesty zpět do místa svého bydliště"

 

Připomínáme, že probíhajících aktivit:

- se mohou účastnit pouze osoby bez vykazujících známek infekčního onemocnění (vč. ztráty chuti a čichu), a které nejsou v nařízené karanténě nebo nežijí ve společné domácnosti s jinou osobou v nařízené karanténě

- se mohou účastnit předplatitelé aktivit bez nutnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jelikož se jedná o aktivitu spojenou se "cvičením". Nošení ochranných prostředků dýchacích cest je však dobrovolné.

 

S ohledem na Usnesení Vlády ČR ze dne 23.12.2020 č. 1375 a 1376 
a aktuálně platné Mimořádné opatření MZ ČR
 
MŮŽE PROBÍHAT OD PONDĚLÍ 4. 1. 2021 DO 10.1.2021 
PRAVIDELNÝ PROGRAM NAŠEHO CENTRA V BĚŽNÉM  REŽIMU
 
AKTIVITY, které nemohou probíhat s ohledem na důvody ze strany lektorů:
- středa: Jóga pro seniory (11:30 - 12:30)
- středa: Jóga nejenom pro ženy (18:00 - 19:15)
- středa: Jóga nejenom pro ženy (19:30 - 20:45)
- čtvrtek: Jóga nejenom pro ženy (17:15 - 18:30)
- čtvrtek: Jóga nejenom pro ženy (18:45 - 20:00)
! Předplacené lekce v rámci permanentek vám budou za toto období nahrazeny !
 
 
TĚŠÍME SE NA VÁS !
 
 
 

Odůvodnění:

- MC Sedmikráska není "veřejně přístupným místem" (kam spadají např. náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky ...), tudíž se na naše aktivity nevztahuje aktuální omezení pohybu osob v rámci VPM do počtu 2 osob. 

- MC Sedmikráska spadá do výjimky organizací, kterým je povolen výkon jejich činnosti, jelikož realizují činnost, která není živností podle živnostenského zákona

- MC Sedmikráska neposkytuje služby osobám ve věku 6 - 18 let (v rámci zájmové, výchovné činnosti), která je pro výše uváděné období této věkové skupině zakázána

- Cesta, kterou absolvujete do MC, spadá do výjimky "cesty za účelem poskytnutí služby" + "zajištění péče o dítě" 

- Cesta, kterou absolvujete z MC, spadá do výjimky "cesty zpět do místa svého bydliště"

 

Připomínáme, že probíhajících aktivit:

- se mohou účastnit pouze osoby bez vykazujících známek infekčního onemocnění (vč. ztráty chuti a čichu), a které nejsou v nařízené karanténě nebo nežijí ve společné domácnosti s jinou osobou v nařízené karanténě

- se mohou účastnit předplatitelé aktivit bez nutnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jelikož se jedná o aktivitu spojenou se "cvičením". Nošení ochranných prostředků dýchacích cest je však dobrovolné.

 

S ohledem na Usnesení Vlády ČR ze dne 23.12.2020 č. 1375 a 1376 
a aktuálně platné Mimořádné opatření MZ ČR
 
MŮŽE PROBÍHAT OD PONDĚLÍ 4. 1. 2021 DO 10.1.2021 
PRAVIDELNÝ PROGRAM I OSTATNÍ PLÁNOVANÉ AKTIVITY
NAŠEHO CENTRA V BĚŽNÉM  REŽIMU
 
TĚŠÍME SE NA VÁS !
 
 

Odůvodnění:

- MC Sedmikráska není "veřejně přístupným místem" (kam spadají např. náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky ...), tudíž se na naše aktivity nevztahuje aktuální omezení pohybu osob v rámci VPM do počtu 2 osob. 

- MC Sedmikráska spadá do výjimky organizací, kterým je povolen výkon jejich činnosti, jelikož realizují činnost, která není živností podle živnostenského zákona

- MC Sedmikráska neposkytuje služby osobám ve věku 6 - 18 let (v rámci zájmové, výchovné činnosti), která je pro výše uváděné období této věkové skupině zakázána

- Cesta, kterou absolvujete do MC, spadá do výjimky "cesty za účelem poskytnutí služby" + "zajištění péče o dítě" 

- Cesta, kterou absolvujete z MC, spadá do výjimky "cesty zpět do místa svého bydliště"

 

Připomínáme, že probíhajících aktivit:

- se mohou účastnit pouze osoby bez vykazujících známek infekčního onemocnění (vč. ztráty chuti a čichu), a které nejsou v nařízené karanténě nebo nežijí ve společné domácnosti s jinou osobou v nařízené karanténě

- se mohou účastnit předplatitelé aktivit bez nutnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jelikož se jedná o aktivitu spojenou se "cvičením". Nošení ochranných prostředků dýchacích cest je však dobrovolné.

 

S ohledem na Usnesení Vlády ČR ze dne 23.12.2020 č. 1375 a 1376 
a aktuálně platné Mimořádné opatření MZ ČR
 
MŮŽE PROBÍHAT OD PONDĚLÍ 4. 1. 2021 DO 10.1.2021 
PRAVIDELNÝ PROGRAM NAŠEHO CENTRA V BĚŽNÉM  REŽIMU
 
AKTIVITY, které nemohou probíhat s ohledem na důvody ze strany lektorů:
- středa: Jóga pro seniory (11:30 - 12:30)
- středa: Jóga nejenom pro ženy (18:00 - 19:15)
- středa: Jóga nejenom pro ženy (19:30 - 20:45)
- čtvrtek: Jóga nejenom pro ženy (17:15 - 18:30)
- čtvrtek: Jóga nejenom pro ženy (18:45 - 20:00)
! Předplacené lekce v rámci permanentek vám budou za toto období nahrazeny !
 
 
TĚŠÍME SE NA VÁS !
 
 
 

Odůvodnění:

- MC Sedmikráska není "veřejně přístupným místem" (kam spadají např. náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky ...), tudíž se na naše aktivity nevztahuje aktuální omezení pohybu osob v rámci VPM do počtu 2 osob. 

- MC Sedmikráska spadá do výjimky organizací, kterým je povolen výkon jejich činnosti, jelikož realizují činnost, která není živností podle živnostenského zákona

- MC Sedmikráska neposkytuje služby osobám ve věku 6 - 18 let (v rámci zájmové, výchovné činnosti), která je pro výše uváděné období této věkové skupině zakázána

- Cesta, kterou absolvujete do MC, spadá do výjimky "cesty za účelem poskytnutí služby" + "zajištění péče o dítě" 

- Cesta, kterou absolvujete z MC, spadá do výjimky "cesty zpět do místa svého bydliště"

 

Připomínáme, že probíhajících aktivit:

- se mohou účastnit pouze osoby bez vykazujících známek infekčního onemocnění (vč. ztráty chuti a čichu), a které nejsou v nařízené karanténě nebo nežijí ve společné domácnosti s jinou osobou v nařízené karanténě

- se mohou účastnit předplatitelé aktivit bez nutnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jelikož se jedná o aktivitu spojenou se "cvičením". Nošení ochranných prostředků dýchacích cest je však dobrovolné.

 

 

 
 
S ohledem na akutální Usnesení Vlády ČR a Mimořádné opatření MZ ČR 
MŮŽE PROBÍHAT OD ČTVRTKA 3. 12. 2020 PRAVIDELNÝ PROGRAM
V BĚŽNÉM  REŽIMU
 
TĚŠÍME SE NA VÁS !
 
 
SOUČASNĚ VÁM VELMI DĚKUJEME ZA VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU A ZJIŠTĚNÍ VAŠICH STANOVISEK PRO PŘÍPAD, ŽE BY SE NÁŠ PROVOZ DO KONCE ROKU NEOBNOVIL.
MÁME VELKOU RADOST, ŽE SE NAŠE PROGNÓZY NENAPLNILY, A ŽE MŮŽEME NA REALIZACI PRAVIDELNÝCH AKTIVIT OPĚT VOLNĚ NAVÁZAT.
 
PRO STANDARDNÍ FUNGOVÁNÍ NAŠEHO CENTRA JE DOSTAČUJICÍ, POKUD BUDE ČR FUNGOVAT V RÁMCI PROTIEPIDEMIOLOGICKÉHO SYSTÉMU PES NA STUPNI 3, KTERÝ JE AKTUÁLNĚ PLATNÝ !
 
 
 

O LEKCE, KTERÉ NEPROBĚHLY Z DŮVODU UZAVŘENÍ NAŠEHO PROVOZU (NAŘÍZENÍM VLÁDY ČR), PRODLUŽUJEME STÁVAJÍCÍ POLOLETÍ NÁSLEDOVNĚ:

 
  • PONDĚLNÍ pravidelné aktivity

Hudební hrátky

Poupátka

Prodloužení o 7 lekcí – konkrétně nerealizováno z důvodu nařízení Vlády ČR:

19.10. + 26.10. + 2.11. + 9.11. + 16.11. + 23.11. + 30.11. 2020

Budeme se tedy potkávat místo do plánovaného data 18.1.2020 až do 15.3.2021

Počítáme (jako vždy) se dvěma náhradními terminy (např. pro případ nemoci lektora): 22. 3. + 29. 3. 2021

 
 
  • ÚTERNÍ pravidelné aktivity

Kvítka "Montessori"

Poupátka

Zdravotní cvičení

Prodloužení o 6 lekcí – konkrétně nerealizováno z důvodu nařízení Vlády ČR:

20.10. + 27.10. + 3.11. + 10.11. + 24.11. + 1.12. 2020

Budeme se tedy potkávat místo do plánovaného data 19.1.2020 až do 9.3.2021

Počítáme (jako vždy) se dvěma náhradními terminy (např. pro případ nemoci lektora): 16. 3. + 23. 3. 2021

 

  • STŘEDEČNÍ pravidelné aktivity

Hudební hrátky

Taneční hrátky

Jóga nejenom pro ženy

Jóga pro seniory

Prodloužení o 7 lekcí – konkrétně nerealizováno z důvodu nařízení Vlády ČR:

14.10. + 21.10. + 4.11. + 11.11. + 18.11. + 25.11. + 2.12. 2020

Budeme se tedy potkávat místo do plánovaného data 20.1.2020 až do 17.3.2021

Počítáme (jako vždy) se dvěma náhradními terminy (např. pro případ nemoci lektora): 24. 3. + 31. 3. 2021

 

  • ČTVRTEČNÍ pravidelné aktivity

Kvítka

Jóga nejenom pro ženy

Prodloužení o 6 lekcí – konkrétně nerealizováno z důvodu nařízení Vlády ČR:

15.10. + 22.10. + 5.11. + 12.11. + 19.11. + 26.11. 2020

Budeme se tedy potkávat místo do plánovaného data 21.1.2020 až do 11.3.2021

Počítáme (jako vždy) se dvěma náhradními terminy (např. pro případ nemoci lektora): 18. 3. + 25. 3. 2021

 

Připomínáme, že pravidelných aktivit:

- se mohou účastnit pouze osoby bez vykazujících známek infekčního onemocnění (vč. ztráty chuti a čichu), a které nejsou v nařízené karanténě nebo nežijí ve společné domácnosti s jinou osobou v nařízené karanténě

- se mohou účastnit pouze předplatitelé aktivit v konkrétní den, na který mají zakoupenu lekci

- se mohou účastnit předplatitelé aktivit bez nutnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jelikož se jedná o aktivitu spojenou se "cvičením". Nošení ochranných prostředků dýchacích cest je však dobrovolné.

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás obracejte na:

mobilu: 773 907 909 (Koordinátorka volnočasových aktivit: Šárka Trkanová)

mobilu: 732 135 443 (Předsedkyně: Hana Ondráčková)

e-mailu: mcsedmikraska@volny.cz

 

 

ANDĚLSKÉ VÝDEJNÍ OKÉNKO
 
ve čtvrtek 3. 12. 2020 (od 16:00 do 18:45 hod.)
 
Pro děti, které mají v Sedmikrásce permanentku na toto probíhající pololetí
 

 

Milé děti,

máme pro vás skvělou zprávu!

Ve čtvrtek 3. prosince 2020 se dveře Sedmikrásky promění v andělské výdejní okénko, 

kam si můžete dojít pro drobnou mikulášskou nadílku.

 

Nemusíte se ničeho obávat.

U Mikuláše jsme pro vás zamluvili toho nejkrásnějšího a nejhodnějšího anděla spolu s nejlínějším čertíkem, který bude celou dobu tiše podřimovat v proutěné truhle … jenom svoji oháňku nechá koukat z truhlice.

Ti z vás, kteří se často „čertíte“ a nemáte z toho radost, můžete pohladit čertíkův ocásek, abyste již byli andělsky klidní a spokojení (nevztahuje se pouze na děti ale i na dospělý doprovod :-)

 

S ohledem na zjištěné zdroje od: Trendy Česka a Kantar CZ pro MC Sedmikráska (ze kterých vyplynulo, že fyzická přítomnost postavy Mikuláše vyvolává u nejmenších dětí zvýšenou úzkostnost), jsme se rozhodli Mikuláše letos nepovolat (beztak je prý v tomto čase v karanténě … tak tak … :-)

 

Mikuláš nám přislíbil poslat velký vánoční stromeček, na který může každé dítko donést z domova jakoukoliv (ideálně nerozbitnou) vánoční ozdobu.

 

Vzkaz pro rodiče:

Vzhledem k vládním nařízením, kdy není povoleno se hromadně sdružovat, bude na každou rodinu vyhrazen PŘEDEM TELEFONICKY DOMLUVENÝ ČAS.

REZERVACE NUTNÁ na mobilu: 773 907 909.

 

Pokud by vám termín andělské nadílky nevyhovoval, můžete si mikulášskou nadílku vyzvednout po 3. 12. 2020 u nás v Sedmikrásce. 

Zde se na vás budou těšit andělovy pomocnice :-)

 

Hanka a Šárka

 

 
NOVĚ VYHLAŠUJEME
RANNÍ CVIČENÍ JÓGY nejenom PRO ŽENY 
(PRO MAX. 6 OSOB)
 
S LEKTORKOU JITKOU WEINEROVOU
 
 
PONDĚLÍ: 7:00 - 8:00 hod.
PONDĚLÍ: 8:00 - 9:00 hod.
 
ČTVRTEK: 7:00 - 8:00 hod.
ČTVRTEK: 8:00 - 9:00 hod.
 
 
REZERVACE OBRATEM na: 
tel.: 773 907 909 
nebo
e-mailu: mcsedmikraska@volny.cz
 
CENA ZA 1 LEKCI = 150 Kč
K platbám na účet vás vyzveme až poté, kdy budeme mít přehled o minimálním počtu zájemců na danou lekci/aktivitu. 
 

 

 
 
MÁTE ZÁJEM SI INDIVIDUÁLNĚ ZACVIČIT NEBO ZATRÉNOVAT
(30. 11. 2020 nebo 2. 12. 2020)
S VYUŽITÍM NAŠICH CVIČEBNÍCH A HERNÍCH POMŮCEK
V RÁMCI NAŠEHO SÁLU ?
 
V rámci našeho sálu je stále možné cvičení a  trénování do max. počtu 6 osob pro osoby starší 18 let.
 
V případě, že máte s sebou 1 dítě do věku předškoláka, může cvičební aktivitu absolvovat s vámi ZDARMA.
 
 
CENÍK
150 Kč za osobu / 1 hod.
(v sále však můžete být i s někým dalším do max. počtu 6 osob)
nebo
600 Kč pro uzavřenou skupinu max. 6 osob / 1 hod.
(v sále bude pouze vaše skupinka a nikdo jiný)
 
 
REZERVA NUTNÁ PŘEDEM na: 
tel.: 773 907 909 
nebo
e-mailu: mcsedmikraska@volny.cz
 
 
 
Naše cvičební vybavení:
- 12 x velký fitball
- 12 x malý overball
- 12 x meditační polštář
- 12 x karimatka tenká
- 1 x dětská dřevěná kladina
- 1 x švédská bedna
- 1 x švédská lavička
- 1 x TOGU půlbalon
- 2 x dětská skluzavka
- 1 x houpací prkno HOUPEE
dětské cvičební sestavy (nášlapné kameny, balancovací had, velké kostky)
- hrací tunely, karimatky, obruče, plastové míčky, vodní nudle, perkusní nástroje adal.
 

 

 
 
S ohledem na poslední Usnesení Vlády ČR a Mimořádné opatření MZ ČR 
UPRAVUJEME REALIZACI PRAVIDELNÉHO PROGRAMU 
V RÁMCI OBDOBÍ od 30.11. do 2.12.2020 následovně
 

 

Připomínáme, že probíhajících aktivit (viz. info níže):

- se mohou účastnit pouze osoby bez vykazujících známek infekčního onemocnění (vč. ztráty chuti a čichu), a které nejsou v nařízené karanténě nebo nežijí ve společné domácnosti s jinou osobou v nařízené karanténě

- se mohou účastnit pouze předplatitelé aktivit v konkrétní den, na který mají zakoupenu lekci

- se mohou účastnit předplatitelé aktivit bez nutnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jelikož se jedná o aktivitu spojenou se "cvičením". Nošení ochranných prostředků dýchacích cest je však dobrovolné.

Současně upozorňujeme, že MC Sedmikráska není "veřejně přístupným místem" (kam spadají např. náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky ...), tudíž se na naše aktivity nevztahuje aktuální omezení pohybu osob v rámci VPM do počtu 2 osob. 

 
AKTIVITY, které mohou probíhat bez omezení (splňují max. počet 6 osob v aktivitě):
- pondělí: Kreativní kroužek
- pondělí: Tai-chi
- úterý: Dramaťáček
- úterý: English with songs
- čtvrtek: Ptáčata
 
AKTIVITY, které nemohou probíhat s ohledem na metodiku aktivity nebo jiné aktuální důvody ze strany lektorů, účastníků: 
- úterý: Zdravotní cvičení (18:30 - 19:30)
- úterý: Zdravotní cvičení (19:40 - 20:40)
- středa: Jóga pro seniory (11:30 - 12:30)
- středa: Jóga nejenom pro ženy (18:00 - 19:15)
- středa: Jóga nejenom pro ženy (19:30 - 20:45)
- středa: Taneční hrátky (15:45 - 16:45)
- středa: Taneční hrátky (16:45 - 17:30)
- čtvrtek: Jóga nejenom pro ženy (17:15 - 18:30)
- čtvrtek: Jóga nejenom pro ženy (18:45 - 20:00)
! Předplacené lekce v rámci permanentek vám budou za toto období nahrazeny v závěru pololetí v rámci tzvn. "náhradek" !
 
 
AKTIVITY, které nemohou aktuálně probíhat (nesplňují max. počet 6 osob v aktivitě): 
- pondělí: Hudební hrátky (8:45 - 9:30)
- pondělí: Hudební hrátky (9:35 - 10:20)
- pondělí: Poupátka (10:25 - 11:10)
 
- úterý: Kvítka Montessori (8:45 - 9:45)
- úterý: Kvítka Montessori (9:45 - 10:45)
- úterý: Kvítka Montessori (10:45 - 11:45)
- úterý: Poupátka (11:45 - 12:30)
 
- středa: Hudební hrátky (8:45 - 9:30)
- středa: Hudební hrátky (9:35 - 10:20)
 
- čtvrtek: Kvítka (8:45 - 9:45) 
- čtvrtek: Kvítka (9:45 - 10:45) 
- čtvrtek: Kvítka (10:45 - 11:45) 
 
! Předplacené lekce v rámci permanentek vám budou za toto období nahrazeny v závěru pololetí v rámci tzvn. "náhradek" !
 
 !!! Tyto aktvitity však můžete v rámci období 30. 11. - 2. 12. 2020 absolvovat, pokud si rezervujete své místo v rámci skupinek 
(KTERÉ PLÁNUJEME OTEVŘÍT V MAX. POČTU 6 OSOB) !!!
 
REZERVACE OBRATEM na: 
tel.: 773 907 909 
nebo
e-mailu: mcsedmikraska@volny.cz
 
CENA ZA 1 LEKCI = 150 Kč
K platbám vás vyzveme až poté, kdy budeme mít přehled o minimálním počtu zájemců na danou lekci/aktivitu. 
Platby následně nejpozději do 27. 11. 2020.
 
 
 
OTEVŘENÉ SKUPINKY / LEKCE
Pro ty, kteří se oficálně přihlásili a obdrželi od nás potvrzení rezervace místa. 
 
1.12..2020 - úterý: Hudební hrátky (08:45 - 09:30) 
1.12.2020 - úterý: Kvítka Monessori (09:45 - 10:45) 
1.12.2020 - úterý: Poupátka (10:45 - 11:30) 
 
 
MÁME ZÁJEM, ABY SE V SEDMIKRÁSCE ŽILO, 
POKUD JE TO ZATÍM JEŠTĚ MOŽNÉ ...
S přáním pohody a klidu ... 
za MC Sedmikráska 
Hana Ondráčková (předsedkyně)

 

Zakoupením "SEDMIKRÁSKOVÝCH MŇAMEK" podpoříte v rámci projektu "ECO" jednu nejmenovanou, ale nám osobně známou a velmi milou maminku samoživitelku. 

Ta na své životní cestě objevila (mimo mnoho dalších osobních zážitků a zkušeností) vášeň pro pečení (i vaření :-) 

Svou pečlivostí, jemností a smyslem pro detail nám učarovala. 

Klade důraz na domácí kvalitu surovin (peče výhradně z másla, používá domácí marmelády, přírodní kypřidla ...)

 

Věříme, že energie, se kterou jsou pro vás MŇAMKY připravovány, se pozitivně promítne i do vašich životů.

MŇAMKY vznikají s myšlenkou (kódem), ABY SE VAŠE DUŠE POZVEDLA a vedla vaše fyzické tělo do RADOSTI, TVOŘIVOSTI, SAMOSTATNOSTI A SÍLY.

 

MŇAMKY pro vás hygienicky balíme do ECO biologicky rozložitelných kraft krabiček + využíváme dalších ECO materiálů (ubrousky, sáčky, lžičky)Věříme, že tímto pozitivním a zodpovědným přístupem k přírodě navyšujeme též energetický potenciál zakoupených dobrot.

 

Tento týden (4. 1. - 8. 1. 2021) nabízíme:

Možnost zakoupení:
- Mateřské centrum Sedmikráska Brno z.s., Oblá 51, Brno - Nový Lískovec
- v provozní době: 8:30 - 12:30 hod. 
- případně na základě osobní domluvy s paní koordinátorkou: Šárkou Trkanovou: mobil: 773 907 909, e-mail: mcsedmikraska@volny.cz
 
 
Možnost objednání:
- osobně v Mateřském centru Sedmikráska Brno z.s., Oblá 51, Brno - Nový Lískovec (v provozní době: 8:30 - 12:30 hod.) 
- na mobilu: 773 907 909 nebo e-mailu: mcsedmikraska@volny.cz (8:30 - 12:30 hod.)
- na mobilu: 732 135 443 nebo e-mailu: Trnka.007@seznam.cz (kdykoliv :-)
Obejdnávky na následující týden přijímáme nejpozději do pátku 11:00 hodin !!
 
 
Nabízený artikl Sedmikráskových MŇAMEK k objednávkám:
 

Čokoládová jemná pěna s hoblinkami (vč. bio plastové průhledné rozložitelné krabičky s víčkem): 40 Kč

Medovníček (vč. bio plastové průhledné rozložitelné krabičky s víčkem): 40 Kč

Míša dezert (vč. bio plastové průhledné rozložitelné krabičky s víčkem): 40 Kč

Malinový dezert: jogurt, šlehačka, světlý piškot (vč. bio plastové průhledné rozložitelné krabičky s víčkem): 40 Kč

Jahodový dezert: jahodový puding odlehčený šlehačkou, jahodová omáčka, světlý piškot (vč. bio plastové průhledné rozložitelné krabičky s víčkem): 40 Kč

Perníkový dezert: perníkové těsto, tvaroh a povidlí (vč. bio plastové průhledné rozložitelné krabičky s víčkem): 40 Kč

Mrkváček: (vč. bio plastové průhledné rozložitelné krabičky s víčkem): 40 Kč

Banánový dezert (vč. bio plastové průhledné rozložitelné krabičky s víčkem): 40 Kč

Linecká sedmikráska (s marmeládou) světlá nebo tmavá: 17 Kč

Perníkové srdíčko (s marmeládou): 38 Kč (dárkové balení v celofánovém sáčku se stužkou)

Tyčinky slané s olivovým olejem (rozmarýn, bílý sezam, sýr, olivy): 35 Kč

Mafiny (různé druhy): 20 Kč (dvoubarevný, kurkumový, světlý s čokoládou, kakaový ... dle přání :-)

... nebo cokoliv dle vašeho přání :-)

Rádi zprostředkujeme váš požadavek a dáme vám vědět, zdali je vaše přání realizovatelné :-)

 
DOBROU CHUŤ ... a "MŇAM" :-)