Zpráva ze dne 22. 5. 2020
 

 

PRAVIDELNÝ PROGRAM 

volnočasových aktivit 1. pol. 2020

od 25. 5. 2020 do 31. 5. 2020

OPĚT V RÁMCI INTERIÉRŮ MC Sedmikráska

 
 

 

S ohledem na USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 18. 5. 2020 č. 555 o přijetí krizového opatření (s účinností ode dne 25. 5. 2020) mohou níže uvedené pravidelné aktivity MC Sedmikráska probíhat za těchto podmínek:

PŘED VSTUPEM DO BUDOVY

- používat zakrytí úst a nosu a to pouze v případě, že vzdálenost mezi dvěma osobami je bližší než 2 metry (neplatí pro členy domácnosti, neplatí též pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst, zejmnéna děti 0-2 let věku)

 V RÁMCI VÝKONU AKTIVITY, PO VSTUPU DO BUDOVY 

- bezprostředně po vstupu do budovy MC Sedmikráska si každý zdezinfikuje ruce předchystanou dezinfekcí

- aktivity se mohou účastnit pouze osoby bez vykazujících známek infekčního onemocnění, které mají podepsáno čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

- lze využívat "náhrad" a přicházet do ostatních dopoledních aktivit pro rodiče s dětmi (s ohledem na věk dítěte). O možnosti využití náhrady rozhoduje lektor s ohledem na aktuální počet osob v rámci dané aktivity.

- do aktivity lze přijít i s dalším rodinným příslušníkem (dítětem), které však musí rodič uhlídat v bezprostřední blízkosti své "rodinné skupinky", a to v patřičném odstupu 2 metrů od ostatních rodinných skupinek. Dítě nesmí zásadním způsobem narušovat výkon lekce !

- aktivita nevyžaduje (ale nezakazuje v případě osobního rozhodnutí) nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to  u dětí vě věku 0 - 7 let, ostatní osoby jsou povinny nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa)

- v rámci aktivit bude používáno pomůcek a vybavení MC Sedmikráska, jejichž povrch bude dezinfikován protialergenními prostředky

- bezprostředně po skončení aktivity je možno využít související vnitřní prostory MC Sedmikráska k zajištění nezbytně nutné péče o děti - např. přebalení, nakojení, nakrmení.  WC  i ostatní vnitřní prostory MC Sedmikráska jsou využívány za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je zabezpečeno provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce. 

- v rámci prostor MC Sedmikráska se vyskytuje nejvýše 300 osob ve stejný čas (při zachovávání odstupů nejméně 2 metry od ostatních osob, s výjimkou členů domácnosti)

 Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).1, 2
 Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

- pohyb v rámci interiérů MC Sedmikráska je možný pouze za využití ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének (neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst, zejmnéna dětí 0-7 let věku)

VEŠKERÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ ZAJIŠŤUJE MC SEDMIKRÁSKA V SOULADU S METODIKOU MŠMT PRO MŠ !

 

 

S OHLEDEM NA AKTUÁLNÍ MOŽNOSTI LEKTORŮ A DALŠÍ PROVOZNÍ OKOLNOSTI, NABÍZÍME REALIZACI TĚCHTO PRAVIDELNÝCH AKTIVIT:

 

Pondělí 25. 5. 2020

08:45 - 09:45 hod. KVÍTKA (2 - 4 roky)  

09:45 - 10:45 hod. KVÍTKA (1,5 - 2 roky)   

10:45 - 11:30 hod. POUPÁTKA (od 6 měsíců) *

15:30 - 17:00 hod. KREATIVNÍ KROUŽEK (od 9 let)  

19:15 - 20:30 hod. TAI-CHI pokročilí / pokročilí (od 18 let)    

 

Úterý 26. 5. 2020

08:45 - 09:45 hod. KVÍTKA "Montessori" (1 - 2 roky)  

09:45 - 10:45 hod. KVÍTKA "Montessori" (1,5 - 2 roky)  

10:45 - 11:45 hod. KVÍTKA "Montessori" (2 - 4  roky)  

11:45 - 12:30 hod. POUPÁTKA (od 6 měsíců)    

15:15 - 16:00 hod. ENGLISH WITH SONGS (4 - 7 let)   

pozn: v případě zájmu o převod dětí z MŠ Pomněnky, informujte naši koordinátorku

16:30 - 17:30 hod. DRAMAŤÁČEK DRÁČEK (4 - 9 let)   

18:00 - 19:15 hod. MEDITAČNĚ RELAXAČNÍ VEČERY PRO ŽENY - začátečníci

18:30 - 19:30 hod. ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY 

19:30 - 20:45 hod. MEDITAČNĚ RELAXAČNÍ VEČERY PRO ŽENY - pokročilí

19:40 - 20:40 hod. ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY 

18:00 - 19:15 hod. MEDITAČNĚ RELAXAČNÍ VEČERY PRO ŽENY - začátečníci

  

Středa 27. 5. 2020

08:45 - 09:30 hod. HUDEBNÍ HRÁTKY (2 – 3 roky)   

09:35 - 10:20 hod. HUDEBNÍ HRÁTKY (1 – 1,5 roku) 

10:25 - 11:10 hod. HUDEBNÍ HRÁTKY (1,5 - 2 roky)   

11:30 - 12:30 hod. JÓGA PRO SENIORY (senioři)    

15:45 - 16:30 hod. TANEČNÍ HRÁTKY pro malé kamarádky (3-5 let)

16:45 - 17:30 hod. TANEČNÍ HRÁTKY pro malé kamarádky (3-5 let) 

18:00 - 19:15 hod. JÓGA nejenom PRO ŽENY   

19:30 - 20:45 hod. JÓGA nejenom PRO ŽENY  

 

Čtvrtek 28. 5. 2020

08:45 - 09:30 hod. HUDEBNÍ HRÁTKY (1 – 2 roky) 

09:40 - 10:25 hod. HUDEBNÍ HRÁTKY (2 - 3 roky) 

10:35 - 11:20 hod. POUPÁTKA (od 6 měsíců) 

15:30 - 17:00 hod. PTÁČATA (5 - 9 let)   

pozn: v případě zájmu o převod dětí z MŠ Pomněnky, informujte naši koordinátorku

16:15 - 17:00 hod. FLÉTNIČKA (5 - 7 let)       

17:15 - 18:30 hod. JÓGA nejenom PRO ŽENY  

18:45 - 20:00 hod. JÓGA nejenom PRO ŽENY   

 

Neděle 31. 5. 2020

19:00 - 20:00 hodZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY - NÁHRADNÍ HODINA (může dojít kdokoliv z obou skupinek)

Proběhne v rámci venkovních prostor (v případě nepřízně počasí v rámci interiérů MC). Sraz před MC. S sebou karimatku, malý overball.

 

 

Zpráva ze dne 19. 5. 2020

 

NÁVRH KOMPENZACE ZA NEVYCHOZENÉ LEKCE 

VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

1. POLOLETÍ 2020

 

 

Pěkný den, Vám všem ... předplatitelům našich pravidelných aktivit,

 

pomalu ale jistě se nám blíží měsíc červen a s ním i konec stávajícího pololetí (02-06/2020), na které jste si u nás v Sedmikrásce předplatili permanentku.

 

Jsme velmi rádi, že se nám již od 4. 5. 2020 daří s některými z vás znovusetkávat v rámci venkovních prostor či v rámci našich interiérů (za podmínek povolených Vládou ČR), a že si opět můžeme naživo užívat své vzájemnosti.

Současně však také registrujeme, že mnoho z vás nemá prostor předplacené aktivity absolvovat, jelikož jste s největší pravděpodobností (i v tomto čase "rozvolňování") pod tlakem rodinných, pracovních či dalších povinností a okolností.

Chápeme, že aktuální situace je pro každého jinak uchopitelná, a z toho se odvíjí realita dnů jednotlivců, rodin ... tedy i vás.

 

Abychom dostáli svých závazků, které vůči vám (předplatitelům pravidelných aktivit) z důvodu uzavření našeho provozu registrujeme, dovolujeme si Vám níže nabídnout kompenzaci za lekce, které jste v rámci období od 16. 3. 2020 do 1. 5. 2020 nemohli absolvovat. V rámci tohoto období jsme byli nuceni s ohledem na vládní nařízení (v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2)  uzavřít náš provoz a výkon volnočasových aktivit přerušit. 

Od 4. 5. 2020 realizujeme většinu aktivit v běžném vyhlášeném režimu, pouze s omezením, které nám nařizuje Vláda (jako je povinnost nošení roušek, rozestupy, hygienická opatření ...).

 

Nabízíme vám následující možnosti kompenzace:

 

 KOMPENZACI FORMOU PŘEVODU CELÉ ČÁSTKY PERMANENTKY DO OBECNÝCH DARŮ  NAŠÍ ORGANIZACE spolu s možností VYSTAVENÍ POTVRZENÍ O POSKYTNUTÍ DARU - viz. formulář ZDE

(pozn. Lekce, které jste absolvovali před vyhlášením nouzového stavu i po znovuotevření našeho provozu od 4. 5. 2020 považujte jako bonus od nás za vaši přízeň a podporu.)

 

- KOMPENZACI FORMOU BEZPLATNÉHO ABSOLVOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT na podporu rodiny - viz. formulář ZDE

 

V případě DOTAZŮ ČI JINÝCH POŽADAVKŮ nás, prosím, kontaktujte na e-mailové adrese: mcsedmikraska@volny.cz

 

Pokud nezaznamenáme žádnou vaši reakci nejpozději do 31. 5. 2020, zůstane vámi uhrazená platba zaúčtována v rámci tržeb z hlavní činnosti naší organizace.

 

Ještě jednou Vám VELMI DĚKUJEME za vaši podporu, kterou naší neziskové organizaci vyjadřujete účastí na našich aktivitách. 

Bez této vaší finanční podpory by byl náš provoz zásadně ohrožen, jelikož jen poměrná část našich nákladů je hrazena z dotací (v minulém roce kryly přijaté dotace pouhých 39% všech našich nákladů).

! Tento rok je převážná většina neziskových organizací ve velmi nejisté existenční situaci, jelikož některé dotační tituly jsou prozatím pozastaveny. Proto nemáme přehled, zdali vůbec, v jaké šíři ... a kdy časově dotace pro rok 2020 obdržíme !

 

Věříme, že váš zájem o naše aktivity přetrvá i do budoucnosti, a že se s vámi opět osobně setkáme v rámci NOVÉHO POLOLETÍ, které  VYHLAŠUJEME ZDE.

 

S přáním klidu a radosti ... pro Vás i všechny blízké ...

za Mateřské centrum Sedmikráska Brno z.s.

Hana Ondráčková

předsedkyně

Oblá 51  Brno  63400

mobil: 732 135 443

 

 
Zpráva ze dne 12. 5. 2020
 

 

PRAVIDELNÝ PROGRAM 

volnočasových aktivit 1. pol. 2020

od 18. 5. 2020 do 22. 5. 2020

OPĚT V RÁMCI INTERIÉRŮ MC Sedmikráska

 

 

S ohledem na USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 30. 4. 2020 č. 490 o přijetí krizového opatření (s účinností ode dne 11. 5. 2020) mohou níže uvedené pravidelné aktivity MC Sedmikráska probíhat za těchto podmínek:

PŘED VSTUPEM DO BUDOVY

- dodržovat odstupy 2 metry (není nutné u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

- používat zakrytí úst a nosu (neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst, zejmnéna dětí 0-2 let věku)

 V RÁMCI VÝKONU AKTIVITY, PO VSTUPU DO BUDOVY 

- bezprostředně po vstupu do budovy MC Sedmikráska si každý zdezinfikuje ruce předchystanou dezinfekcí

- aktivity se mohou účastnit pouze osoby bez vykazujících známek infekčního onemocnění

- aktivity se může účastnit pouze předplatitel aktivity v konkrétní den, na který má zakoupenu permanentku

- do aktivity lze přijít i s dalším rodinným příslušníkem (dítětem), které však musí rodič uhlídat v bezprostřední blízkosti své "rodinné skupinky", a to v patřičném odstupu 2 metrů od ostatních rodinných skupinek. Dítě nesmí zásadním způsobem narušovat výkon lekce !

- aktivita nevyžaduje (ale nezakazuje v případě osobního rozhodnutí) nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to  u dětí vě věku 0 - 7 let, ostatní osoby jsou povinny nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa)

- v rámci aktivit bude používáno pomůcek a vybavení MC Sedmikráska, jejichž povrch bude dezinfikován protialergenními prostředky

- bezprostředně po skončení aktivity je možno využít související vnitřní prostory MC Sedmikráska k zajištění nezbytně nutné péče o děti - např. přebalení, nakojení, nakrmení.  WC  i ostatní vnitřní prostory MC Sedmikráska jsou využívány za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je zabezpečeno provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce. 

- v rámci prostor MC Sedmikráska se vyskytuje nejvýše 100 osob ve stejný čas (při zachovávání odstupů nejméně 2 metry od ostatních osob, s výjimkou členů domácnosti)

 Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).1, 2
 Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

- pohyb v rámci interiérů MC Sedmikráska je možný pouze za využití ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének (neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst, zejmnéna dětí 0-7 let věku)

VEŠKERÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ ZAJIŠŤUJE MC SEDMIKRÁSKA V SOULADU S METODIKOU MŠMT PRO MŠ !

 

 

S OHLEDEM NA AKTUÁLNÍ MOŽNOSTI LEKTORŮ A DALŠÍ PROVOZNÍ OKOLNOSTI, NABÍZÍME REALIZACI TĚCHTO PRAVIDELNÝCH AKTIVIT:

 

Pondělí 18. 5. 2020

08:45 - 09:45 hod. KVÍTKA (2 - 4 roky)  

09:45 - 10:45 hod. KVÍTKA (1,5 - 2 roky)   

10:45 - 11:30 hod. POUPÁTKA (od 6 měsíců) *

15:30 - 17:00 hod. KREATIVNÍ KROUŽEK (od 9 let)  

19:15 - 20:30 hod. TAI-CHI pokročilí / pokročilí (od 18 let)    

 

Úterý 19. 5. 2020

Z důvodu hlášené odstávky pitné vody (do 18:00 hod.) nelze realizovat žádnou dopolední aktivitu !

POZOR ZMĚNA !!  ÚTERNÍ POUPÁTKA proběhnou v pondělí 18. 5. 2020 v dřívějším čase * !!   

18:00 - 19:15 hod. MEDITAČNĚ RELAXAČNÍ VEČERY PRO ŽENY - začátečníci

17:00 - 18:00 hod. ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY - probíhá místo času 19:40 - 20:40 hod. (sraz před MC)

18:30 - 19:30 hod. ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY 

19:30 - 20:45 hod. MEDITAČNĚ RELAXAČNÍ VEČERY PRO ŽENY - pokročilí

  

Středa 20. 5. 2020

08:45 - 09:30 hod. HUDEBNÍ HRÁTKY (2 – 3 roky)   

09:35 - 10:20 hod. HUDEBNÍ HRÁTKY (1 – 1,5 roku) 

10:25 - 11:10 hod. HUDEBNÍ HRÁTKY (1,5 - 2 roky)   

11:30 - 12:30 hod. JÓGA PRO SENIORY (senioři)    

15:45 - 16:30 hod. TANEČNÍ HRÁTKY pro malé kamarádky (3-5 let)

16:45 - 17:30 hod. TANEČNÍ HRÁTKY pro malé kamarádky (3-5 let) 

18:00 - 19:15 hod. JÓGA nejenom PRO ŽENY   

19:30 - 20:45 hod. JÓGA nejenom PRO ŽENY  

 

Čtvrtek 21. 5. 2020

08:45 - 09:30 hod. HUDEBNÍ HRÁTKY (1 – 2 roky) 

09:40 - 10:25 hod. HUDEBNÍ HRÁTKY (2 - 3 roky) 

10:35 - 11:20 hod. POUPÁTKA (od 6 měsíců) 

15:30 - 17:00 hod. PTÁČATA (5 - 9 let)   

pozn: v případě zájmu o převod dětí z MŠ Pomněnky, informujte naši koordinátorku

16:15 - 17:00 hod. FLÉTNIČKA (5 - 7 let)       

17:15 - 18:30 hod. JÓGA nejenom PRO ŽENY  

18:45 - 20:00 hod. JÓGA nejenom PRO ŽENY   

 

Pátek 22. 5. 2020

18:15 - 19:15 hod. ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY - NÁHRADNÍ HODINA (může dojít kdokoliv z obou skupinek)

Proběhne v rámci venkovních prostor. Sraz před MC. S sebou karimatku, malý overball.

 

 

Zpráva ze dne 7. 5. 2020
 

 

PRAVIDELNÝ PROGRAM 

volnočasových aktivit 1. pol. 2020

od 11. 5. 2020 do 14. 5. 2020

OPĚT V RÁMCI INTERIÉRŮ MC Sedmikráska

 

 

S ohledem na USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 30. 4. 2020 č. 490 o přijetí krizového opatření (s účinností ode dne 11. 5. 2020) mohou níže uvedené pravidelné aktivity MC Sedmikráska probíhat za těchto podmínek:

PŘED VSTUPEM DO BUDOVY

- dodržovat odstupy 2 metry (není nutné u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

- používat zakrytí úst a nosu (neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst, zejmnéna dětí 0-2 let věku)

 V RÁMCI VÝKONU AKTIVITY, PO VSTUPU DO BUDOVY 

- bezprostředně po vstupu do budovy MC Sedmikráska si každý zdezinfikuje ruce předchystanou dezinfekcí

- aktivity se mohou účastnit pouze osoby bez vykazujících známek infekčního onemocnění

- aktivity se může účastnit pouze předplatitel aktivity v konkrétní den, na který má zakoupenu permanentku

- do aktivity lze přijít i s dalším rodinným příslušníkem (dítětem), které však musí rodič uhlídat v bezprostřední blízkosti své "rodinné skupinky", a to v patřičném odstupu 2 metrů od ostatních rodinných skupinek. Dítě nesmí zásadním způsobem narušovat výkon lekce !

- aktivita nevyžaduje (ale nezakazuje v případě osobního rozhodnutí) nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to  u dětí vě věku 0 - 7 let, ostatní osoby jsou povinny nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa)

- v rámci aktivit bude používáno pomůcek a vybavení MC Sedmikráska, jejichž povrch bude dezinfikován protialergenními prostředky

- bezprostředně po skončení aktivity je možno využít související vnitřní prostory MC Sedmikráska k zajištění nezbytně nutné péče o děti - např. přebalení, nakojení, nakrmení.  WC  i ostatní vnitřní prostory MC Sedmikráska jsou využívány za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je zabezpečeno provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce. 

- v rámci prostor MC Sedmikráska se vyskytuje nejvýše 100 osob ve stejný čas (při zachovávání odstupů nejméně 2 metry od ostatních osob, s výjimkou členů domácnosti)

 Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).1, 2
 Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

- pohyb v rámci interiérů MC Sedmikráska je možný pouze za využití ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének (neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst, zejmnéna dětí 0-7 let věku)

VEŠKERÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ ZAJIŠŤUJE MC SEDMIKRÁSKA V SOULADU S  METODIKOU MŠMT PRO MŠ  !

 

 

S OHLEDEM NA AKTUÁLNÍ MOŽNOSTI LEKTORŮ, NABÍZÍME REALIZACI TĚCHTO PRAVIDELNÝCH AKTIVIT:

 

 

Pondělí 11. 5. 2020

08:45 - 09:45 hod. KVÍTKA (2 - 4 roky)  

09:45 - 10:45 hod. KVÍTKA (1,5 - 2 roky)   

15:30 - 17:00 hod. KREATIVNÍ KROUŽEK (od 9 let)  

19:15 - 20:30 hod. TAI-CHI pokročilí / pokročilí (od 18 let)    

 

Úterý 12. 5. 2020

08:45 - 09:45 hod. KVÍTKA "Montessori" (1 - 2 roky)  

09:45 - 10:45 hod. KVÍTKA "Montessori" (1,5 - 2 roky)  

10:45 - 11:45 hod. KVÍTKA "Montessori" (2 - 4  roky)  

11:45 - 12:30 hod. POUPÁTKA (od 6 měsíců)    

15:15 - 16:00 hod. ENGLISH WITH SONGS (4 - 7 let)   

pozn: v případě zájmu o převod dětí z MŠ Pomněnky, informujte naši koordinátorku

18:00 - 19:15 hod. MEDITAČNĚ RELAXAČNÍ VEČERY PRO ŽENY - začátečníci

18:30 - 19:30 hod. ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY 

19:30 - 20:45 hod. MEDITAČNĚ RELAXAČNÍ VEČERY PRO ŽENY - pokročilí

19:40 - 20:40 hod. ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY 

  

Středa 13. 5. 2020

08:45 - 09:30 hod. HUDEBNÍ HRÁTKY (2 – 3 roky)   

09:35 - 10:20 hod. HUDEBNÍ HRÁTKY (1 – 1,5 roku) 

10:25 - 11:10 hod. HUDEBNÍ HRÁTKY (1,5 - 2 roky)   

11:30 - 12:30 hod. JÓGA PRO SENIORY (senioři)    

18:00 - 19:15 hod. JÓGA nejenom PRO ŽENY   

19:30 - 20:45 hod. JÓGA nejenom PRO ŽENY  

 

Čtvrtek 14. 5. 2020

08:45 - 09:30 hod. HUDEBNÍ HRÁTKY (1 – 2 roky) 

09:40 - 10:25 hod. HUDEBNÍ HRÁTKY (2 - 3 roky) 

10:35 - 11:20 hod. POUPÁTKA (od 6 měsíců) 

15:30 - 17:00 hod. PTÁČATA (5 - 9 let)   

pozn: v případě zájmu o převod dětí z MŠ Pomněnky, informujte naši koordinátorku

16:15 - 17:00 hod. FLÉTNIČKA (5 - 7 let)       

17:15 - 18:30 hod. JÓGA nejenom PRO ŽENY  

18:45 - 20:00 hod. JÓGA nejenom PRO ŽENY      

 

 

Zpráva ze dne 30. 4. 2020
 

 

PRAVIDELNÝ PROGRAM 

volnočasových aktivit 1. pol. 2020

od 4. 5. 2020 10. 5. 2020

v rámci venkovních prostor 

na zahradě MŠ Pomněnky

 

Vstup branou pod pavilonem MC Sedmikráska. Musíte projít přes parkoviště, po pravé ruce budete míjet budovu MC Sedmikráska, respektive přízemí budovy školkové kuchyně - mapka ZDE.

 

 • S ohledem na zjištěnou míru vašeho zájmu (případně na pracovní, rodinné či jiné osobní důvody lektorů), si vás dovolujeme informovat o tom, které vámi předplacené aktivity můžete absolvovat v rámci venkovních prostor zahrady MŠ Pomněnky. 
 • Jejich absolvování je podmíněno dodržením níže uvedných podmínek a dalších instukcí vztahujících se k výkonu jednotlivých aktivit - viz. info o jednotlivých aktivitách níže (tj. časech realizace, potřebných pomůckách ...)
 
TĚŠÍME SE NA VÁS ! :-)
 
 

 

Aktivity budou probíhat za těchto podmínek:

- aktivita probíhá pouze za příznivého počasí 

- do aktivity může docházet pouze ten předplatitel aktivity, který vyjádřil svůj zájem o absolvování aktivity v rámci našeho dotazníkového šetření, tj. v termínu do 29.4.2020. V opačném případě je nutné se informovat u koordinátorky MC Sedmikráska o možnosti docházky do námi vyhlášených lekcí (mobil: 773 907 909 nebo na e-mailu mcsedmikraska@volny.cz). Koordinátorka vás vyrozumí, zdali je ještě volná kapacita v rámci dané lekce (max. možnost je 10 osob vč. lektora = v rámci venkovního prostředí 10 rodin)

- aktivita nevyžaduje (ale nezakazuje v případě osobního rozhodnutí) nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to ZA PODMÍNKY DODRŽENÍ DVOUMETROVÝCH ODSTUPŮ - viz. bližší specifikace níže

- společně aktivitu provádí nejvýše 10 osob, s výjimkou členů domácnosti, a při provozování aktivity se od jiných osob zachovává odstup nejméně 2 metry (tzn. každá "rodinná skupinka" musí být od další "rodinné skupinky" vzdálena 2 metry)

- aktivity se může účastnit pouze předplatitel aktivity v konkrétní den, na který má zakoupenu permanentku

- bezprostředně po skončení aktivity, opouští její účastníci prostory školkové zahrady

- do aktivity lze přijít i s dalším rodinným příslušníkem (dítětem), které však musí rodič uhlídat v bezprostřední blízkosti své "rodinné skupinky", a to v patřičném odstupu 2 metrů od ostatních rodinných skupinek. Dítě může případně využívat vzdálenějších prostor školkové zahrady, pouze však na vlastní zodpovědnost rodiče a za předpokladu, že nebude zásadním způsobem narušovat výkon aktivity a nezpůsobí poškození či zničení vybavení na zahradě MŠ Pomněnky.

- s ohledem na hygienické normy, nelze k výkonu aktivit využívat pískoviště MŠ Pomněnky

k dispozici nejsou šatny ani sprchy

- nejsou využívány související vnitřní prostory, s výjimkou použití záchodů v MC Sedmikráska v době dopoledních aktivit (8:30 - 12:30 hod.), a to pouze v nezbytně nutném případě. WC jsou využívána za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je zabezpečeno provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce. Pohyb v rámci interiérů MC Sedmikráska je možný pouze za využití ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének.

- k výkonu aktivit se bude maximálně využívat vlastních pomůcek, které si budou přinášet a odnášet účastníci aktivity z domova. Pokud by se využívalo pomůcek MC Sedmikráska, ty budou pravidelně dezinfikovány a nabízeny k případnému DOBROVOLNÉMU VYUŽITÍ účastníkům aktivit. Negarantujeme, že po kontaktu s takto zdezinfikovanými pomůckami (Anti-Covid dezinfekcí) nemůže dojít k případným nežádoucí zdravotním projevům jako např. alergické reakci (zejména cestou orálního kontaktu).

- vybavení a herních prvků v rámci školkové zahrady lze využívat pouze pod vedením lektora MC Sedmikráska

- UŽÍVÁNÍ ŠKOLKOVÉ ZAHRADY JE PODMÍNĚNO VHODNÝM CHOVÁNÍM VŠECH ÚČASTNÍKŮ AKTIVIT MC SEDMIKRÁSKA, KTERÉ NEZAPŘÍČINÍ MŠ POMNĚNKY ŽÁDNOU MATERIÁLNÍ ÚJMU !!

 

 

Pondělí: 4. 5. 2020

 
 • 08:45 - 09:45 hod. KVÍTKA  (2 - 4 roky)   

S sebou z domova: karimatka nebo deka, míč/balon, kyblíček na písek (bude využit mimo pískoviště)               

 
 • 09:45 - 10:45 hod. KVÍTKA  (1,5 - 2 roky)   

S sebou z domova: karimatka nebo deka, míč/balon, kyblíček na písek (bude využit mimo pískoviště)      

 

 • 15:30 - 17:00 hod. KREATIVNÍ KROUŽEK  (od 9 let) 

S sebou z domova: informace již předány rodičům dětí

 

 • 18:00 - 19:15 hod. TAI-CHI  (od 18 let)   
S sebou z domova: bez pomůcek 
 
 

 

Úterý: 5. 5. 2020

 
 • 08:45 - 09:45 hod. KVÍTKA Montessori  (1 - 2 roky)  

S sebou z domova: karimatka nebo deka, míč/balon, kyblíček na písek (bude využit mimo pískoviště)   

   

 • 09:45 - 10:45 hod. KVÍTKA Montessori  (1,5 - 2 roky)  

S sebou z domova: karimatka nebo deka, míč/balon, kyblíček na písek (bude využit mimo pískoviště)      

 

 • 10:45 - 11:45 hod. KVÍTKA Montessori  (2 - 4  roky)  

S sebou z domova: karimatka nebo deka, míč/balon, kyblíček na písek (bude využit mimo pískoviště)      

 

 • 11:45 - 12:30 hod. POUPÁTKA (od 6 měsíců)   

S sebou z domova: karimatka nebo deka    

 

 • 16:00 - 16:45 hod. ENGLISH WITH SONGS (4 - 7 let)                               SRAZ V 16 HOD. PŘED MC SEDMIKRÁSKA !

S sebou z domova: bez pomůcek   

 

 • 18:00 - 19:00 hod. ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY                                1 SPOLEČNÁ LEKCE PRO OBĚ SKUPINKY! SRAZ V 18 HOD. PŘED MC SEDMIKRÁSKA !

S sebou z domova: karimatka nebo jiná podložka na cvičení, případně malý overball (není podmínkou)

 

 

Středa: 6. 5. 2020

 
 • 08:45 - 09:30 hod. HUDEBNÍ HRÁTKY  (2 – 3 roky)    

S sebou z domova: karimatka nebo deka, 2 x míček, kyblíček na písek (bude využit mimo pískoviště)

 

 • 09:35 - 10:20 hod. HUDEBNÍ HRÁTKY  (1 – 1,5 roku)  

S sebou z domova: karimatka nebo deka, 2 x míček, kyblíček na písek (bude využit mimo pískoviště)

 

 • 10:25 - 11:10 hod. HUDEBNÍ HRÁTKY  (1,5 - 2 roky)  

S sebou z domova: karimatka nebo deka, 2 x míček, kyblíček na písek (bude využit mimo pískoviště)

 

 • 11:30 - 12:30 hod. JÓGA PRO SENIORY                                                SRAZ V 11:30 HOD. PŘED MC SEDMIKRÁSKA !
S sebou z domova: karimatka nebo jiná podložka na cvičení, meditační polštář nebo jiná podložka na sezení, dečka na přikrytí
 
 • 18:00 - 19:15 hod. JÓGA nejenom PRO ŽENY                                            1 SPOLEČNÁ LEKCE PRO OBĚ SKUPINKY! SRAZ V 18 HOD. PŘED MC SEDMIKRÁSKA ! 
S sebou z domova: karimatka nebo jiná podložka na cvičení, meditační polštář nebo jiná podložka na sezení, dečka na přikrytí

 

 

Čtvrtek: 7. 5. 2020

 
 • 08:45 - 09:30 hod. HUDEBNÍ HRÁTKY  (1 – 2 roky) 

S sebou z domova: karimatka nebo deka, 2 x míček, kyblíček na písek (bude využit mimo pískoviště)

 

 • 09:40 - 10:25 hod. HUDEBNÍ HRÁTKY  (2 - 3 roky)  

S sebou z domova: karimatka nebo deka, 2 x míček, kyblíček na písek (bude využit mimo pískoviště)

 

 • 10:35 - 11:20 hod. POUPÁTKA  (od 6 měsíců)        

S sebou z domova: karimatka nebo deka, 2 x míček, kyblíček na písek (bude využit mimo pískoviště)

 

 • 17:15 - 18:30 hod. JÓGA nejenom PRO ŽENY     
  1 SPOLEČNÁ LEKCE PRO OBĚ SKUPINKY! 
  SRAZ V 17:15 HOD. PŘED MC SEDMIKRÁSKA ! 
S sebou z domova: karimatka nebo jiná podložka na cvičení, meditační polštář nebo jiná podložka na sezení, dečka na přikrytí

    

 

Zpráva ze dne 27. 4. 2020

 

 

ZJIŠTĚNÍ ZÁJMU O ABSOLVOVÁNÍ PŘEDPLACENÝCH VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT 1. POL. 2020 

V RÁMCI VENKOVNÍCH PROSTOR

 

 

S ohledem na Vládní plán orientovaný na postupnou normalizaci života v České republice v souvislosti s rozvolňováním preventivních karanténních opatření v rámci AKTUÁLNÍCH ČTYŘ ETAP, vám oznamujeme, že výkon našich aktivit (v rámci interiérů naší „provozovny“) můžeme zahájit nejdříve od 25. 5. 2020

Dle vládního nařízení vztahujícícho se k mimořádnému opatření o omezení volného pohybu osob (s účinností od 24. 4. 2020) je však možné pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu 10 osob (s výjimkou členů domácnosti !!), společně může sportovat nejvýše 10 osob (s výjimkou členů domácnosti !!), kdy se musí zachovávat odstupy nejméně 2 metry od dalších osob.

Proto jsme se rozhodli oslovit vedení MŠ Pomněnky (Oblá 51 - sídlí bezprostředně vedle MC Sedmikráska) a požádat je o zpřístupnění jejich školkové zahrady k výkonu našich aktivit do doby, nežli ji budou případně potřebovat k běžnému provozu školky. Paní ředitelka byla velmi vstřícná a dnes nám předběžně přislíbila, že v případě zájmu můžeme školkovou zahradu od 4. 5. 2020 do odvolání využívat.

 

Proto se na vás obracíme s žádostí o vyjádření vašeho stanoviska (nejpozději do 29. 4. 2020), zdali byste měli zájem absolvovat volnočasové aktivity v rámci těchto externích prostor.

Dejte nám, prosím, vědět (sms na čísle: 773 907 909 nebo e-mailu: mcsedmikraska@volny.cz), zdali máte o tuto formu absolvování aktivity zájem.

Stačí krátké sdělení s uvedením těchto údajů:

- vaše jméno

- název absolvované aktivity

- informace, zdali máte o aktivitu zájem v původním čase, v jiném čase (uveďte jaký), či nemáte zájem vůbec

- informace, že berete na vědomí, že v rámci aktivity není povinné nošení ochranných prostředků dýchacích cest


Př. zprávy:  

Ondráčková Hana, pondělí Tai-chi, původní čas, beru na vědomí

nebo

Ondráčková Hana, pondělí Tai-chi, jiný čas (od 18 hod.), beru na vědomí

nebo

Ondráčková Hana, pondělí Tai-chi, nemám zájem, beru na vědomí

 

Aktivity budou probíhaly za těchto podmínek:

- aktivita nevyžaduje nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének

- společně aktivitu provádí nejvýše 10 osob, s výjimkou členů domácnosti, a při provozování aktivity se od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry

- k dispozici nejsou šatny ani sprchy

- pomůcky k výkonu aktivit budou pravidelně dezinfikovány

- nejsou využívány související vnitřní prostory, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je zabezpečeno provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce

- aktivita probíhá pouze za příznivého počasí !!

 

společně sportuje nejvýše deset osoby, s výjimkou členů domácnosti, a při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry

 

Zpráva ze dne 25. 4. 2020

 

INFORMACE OHLEDNĚ PROVOZU V MC SEDMIKRÁSKA

s ohledem na HARMONOGRAM UVOLNĚNÍ PODNIKATELSKÝCH A DALŠÍCH ČINNOSTÍ ZE DNE 24. 4. 2020

Z POZICE VEDENÍ MC

 

 

PĚKNÝ DEN, AHOJ, Vám všem … po dlouhých šesti týdnech ze Sedmikrásky !

 

Doufám, že jste všichni zdrávi, v relativně dobré náladě a snad i v podobném psychickém rozpoložení jako my u nás v Sedmikrásce.

My se těšíme z aktuálního vývoje, ze kterého je již patrné, že se situace rozvolňuje, zklidňuje a snad již pomalu ale jistě směřuje do normálu.

Přestože jsme všichni stále na pomyslné jedné lodi, každý však kapku v jiné kajutě :-) … tak si níže dovoluji ozřejmit, jak se celá situace dotýká právě provozu našeho centra …  prostě, jak jsme na tom …

 

S ohledem na Vládní plán orientovaný na postupnou normalizaci života v České republice v souvislosti s rozvolňováním preventivních karanténních opatření v rámci AKTUÁLNÍCH ČTYŘ ETAP, můžeme naši činnost v rámci naší „provozovny“ zahájit nejdříve od 25. 5. 2020.

Bohužel náš typ organizace (spolek) nespadá do žádné z kategorií podnikatelských a dalších činností, které by mohly svou činnost zahájit v dřívějším termínu (přestože se budou obdobné aktivity jako např. kurzy jógy realizovat ve fitness centrech apod.). Taková je realita a nezbývá nám nic jiného, než ji vzít na vědomí a ideálně čekat, že harmonogram uvolnění se případně znovu upraví a my budeme moci naše aktivity realizovat dříve. O tom bychom vás samozřejmě informovali.

 

„Aby toho nebylo málo“, dnes, tj. 27. 4. 2020 jsme byli NEČEKANĚ INFORMOVÁNI ze strany naší obce, že v rámci všech našich prostor (pozn. prostory Sedmikrásky využíváme formou pronájmu, budovu vlastní MČ Brno-Nový Lískovec) budou (s velkou pravděpodobností) probíhat práce spojené s výměnou odpadních rozvodů. Nic není jisté, ale pokud úřad vše administrativně zvládne, tyto plány chce realizovat. Pokud by se tedy tyto práce ze strany MČ finálně realizovaly, proběhnou nejpozději od 1. 7. do 31. 8. 2020. Není vyloučeno, že bude potřeba naše prostory uvolnit již dříve k přípravným činnostem před samotným zahájením hlavních prací, což by pro nás představovalo další omezení našeho provozu směrem k vám – uživatelům našich služeb a dalším partnerům. Načasování těchto prací je v této již tak dost složité době skoro úsměvné, ale výhled moderních sociálek bez technických závad spojených se stále se opakujícími ucpanými odpady, je na druhou stranu pro náš provoz velmi žádoucí a nutný.

 

S ohledem na všechny tyto nenadálé skutečnosti (které jsme nemohli z pozice vedení Sedmikrásky nikterak ovlivnit) jsme, bohužel, postaveni před skutečnost, že náš provoz budeme moci zahájit až rozjezdem nového pololetí – tedy v plánovaném termínu od 14. 9. 2020.

Do tohoto data tedy nejsme schopni 100% garantovat realizaci žádné plánované aktivity (vč. plánovaných náhrad za volnočasové aktivity, které jste měli v rámci 1. pololetí u nás předplaceny). Výjimkou budou pouze příměstské letní tábory (a to pouze v případě, že bude jejich realizace schválena vládou a že k jejich výkonu budeme moci využít náhradní prostory - s největší pravděpodobností v MŠ Pomněnky na Oblé). V případě, že rekonstrukce neproběhne, proběhnou tábory standardně v rámci našich interiérů.

 

Velmi Vám děkujeme za pochopení a trpělivost!

Nezbývá nám víc než doufat, že budete mít pro tuto specifickou a neplánovanou realitu prvního půlroku 2020 u nás v Sedmikrásce pochopení, a že budete mít zájem se přihlásit do aktivit našeho centra v rámci nového pololetí, a tak zajistit bezkolizní fungování našeho provozu.

V blízké době vám zašleme zvláštní e-mail s přístupem do PŘIHLÁŠKOVÉHO SYSTÉMU stejně jako DOTAZNÍKOVÝ FORMULÁŘ, ve kterém budeme zjišťovat, zdali máte zájem si VYKOMPENZOVAT NÁŠ ZÁVAZEK VŮČI VÁM ZA PŘEDPLACENÉ AKTIVITY 1. POLOLETÉ 2020 formou vystavení darovací smlouvy (darovací smlouvu budete moci uplatnit ke snížení svého daňového základu v rámci daňového přiznání za rok 2020. Blíže viz. zvláštní e-mail).

 

O případné realizaci zbývajících lekcí 1. pololetí 2020 v rámci našich interiérů (případně v jiném akceptovatelném prostředí) vás budeme informovat s ohledem na vládní nařízení a další okolnosti související s provozem centra. Tyto lekce i lekce, které jste již absolvovali před „nouzovým stavem“ berte jako bonus mimo darovací smlouvu, která bude kompenzovat předplacenou permanentku v její plné výši.

 

Slovo závěrem:

Jistě též vnímáte, že společnost se rozdělila na mnoho názorových táborů, ale to je realita života v demokracii. Jistě též důsledek velkého přívalu informací, které se na nás valí ze všech stran a je jen velmi těžké se ve všem rychle a správně zorientovat. Zkusme tuto skutečnost brát pozitivně a ne jako důvod k agresivním rozepřím a hádkám. Pokusme se tuto názorovou různobarevnost spíš uchopit jako příležitost ke snaze pochopit pohnutky „těch druhých“. Přesto, že si ponecháme svůj názor a pohled na danou skutečnost, možná že se nám podaří správně kladenými otázkami či citlivým pozorováním rozklíčovat pohnutky, pocity, důvody těch druhých k jinému pohledu na stejnou skutečnost. Možná, že zjistíme, z čeho pramení obavy a strachy nebo naopak klid a jistota těch druhých. Mějme se sebou samými i s ostatními trpělivost a zkusme přijmout jinakost „těch druhých“, akceptovat ji, neodsuzovat, ale bez tlaku a agrese si stát za svými názory či hledat případné možné kompromisy.

Věřím, že většina z nás si již mnohokrát položila otázku, co pozitivního má přinést tato událost pro mne osobně a jaký význam má pro svět v jeho globálním měřítku. Věřím, že mnoho z nás si již na tyto otázky dokázalo odpovědět. Já alespoň ano :-)

 

 

Přeji Vám moře optimismu, pevné zdraví a doufám, že se co nejdříve u nás v Sedmikrásce opět osobně setkáme …

MOC SE NA VÁS TĚŠÍME!

 

Hana Ondráčková

předsedkyně

 

 

Zpráva ze dne 15. 3. 2020
 
 

INFORMACE O MIMOŘÁDNÉM OPATŘENÍ

V MC SEDMIKRÁSKA

s ohledem na NOUZOVÝ STAV V ČR

 

S ohledem na USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY O ZÁKAZU VOLNÉHO POHYBU OSOB ze dne 15. března 2020 č. 215 a přijetí krizového opatření si Vás dovolujeme informovat, že ode dne 16. března od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. NEBUDOU PROBÍHAT ŽÁDNÉ AKTIVITY s přítomností veřejnosti v rámci všech prostor Mateřského centra Sedmikráska Brno z.s. (pravidelné aktivity, herna, Family Point, jednorázové akce). 

Od úterý 24. března od 6:01 hod. do 30. dubna 2020 (s ohledem na vyjádření souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vydáním  usnesení č. 1012 o prodloužení NOUZOVÉHO STAVU VYHLÁŠENÉHO VLÁDLOU ČESKÉ REPUBLIKY) NEBUDOU I NADÁLE PROBÍHAT ŽÁDNÉ AKTIVITY V RÁMCI MC SEDMIKRÁSKA.

 

Jedinou službou, která bude v tomto čase v provozu, bude služba našeho Kontaktního a informačního centra, a to pouze na dálku:

na mobilu: 773 907 909 nebo na e-mailu: mcsedmikraska@volny.cz

 

Tento čas využijeme k provedení mimořádných hygienických opatření (dezinfekci všech prostor, zařízení, herního vybavení, pomůcek a hraček v rámci všech našich interiérů).

 

! POZN: Nezrealizované lekce předplacených aktivit budou nahrazeny v náhradních termínech, o kterých vás bude informovat naše koordinátorka s ohledem na vývoj situace v ČR. V případě, že bychom časově nezvládali náhradní termíny zrealizovat, berte, prosím, na vědomí, že tato skutečnost nevznikla z našeho rozhodnutí, ale jako reakce na příkaz Vlády České republiky. Z pozice neziskové organizace vám budeme schopni nabídnout pouze jiná náhradní plnění (jako např. bezplatné absolvování námi pořádaných vzdělávacích aktivit, dalších jednorázových akcí apod. dle aktuální situace). Finanční vratky nebudou (s ohledem na podmínky v rámci závazných přihlášek, které jste s naší organizací uzavřeli, a kde se nepočítá se zásahem "vyšší moci") možné. 

Děkujeme za pochopení a věříme, že chápete tuto situaci, ze které se nikterak neradujeme, a se kterou naše organizace nepočítala ... stejně jako celý svět kolem nás. 

Moc si vážíme vaší přízně. Bez vašeho pochopení a finanční podpory by byla naše existence ohrožena !