Přehledný a velmi obsáhlý soubor informací o COVID-19 pro pracovníky linky 1212
 
Vše o koronaviru z pozice MZ ČR
 
- zde kontakty na další důležité stránky jako např.:
 

Úřad vlády: www.vlada.cz

Státní zdravotní ústav: www.szu.cz – zdraví a hygiena

Ministerstvo zahraničních věcí: www.mzv.cz – zahraniční cesty

Ministerstvo dopravy: www.mdcr.cz – doprava

Ministerstvo vnitra: www.mvcr.cz – bezpečnost, hranice, pobyt, pohyb, cizinci

Ministerstvo financí: www.mfcr.cz – daně a další finance 

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz – pracovněprávní oblast, sociální pojištění, dávky a služby

Česká správa sociálního zabezpečení: www.cssz.cz – sociální pojištění

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz – vzdělávání a sport

Ministerstvo zemědělství: www.mze.cz – potraviny, zvířata, rostliny, lesy

Ministerstvo spravedlnosti: www.justice.cz – právo, soudy, věznice

Ministerstvo pro místní rozvoj: www.mmr.cz – cestovní ruch, zájezdy

Českomoravská záruční a rozvojová banka: www.cmrzb.cz – podpůrné programy

Česká obchodní inspekce: www.coi.cz – spotřebitelé

Informační server pro podnikatele: www.businessinfo.cz/koronavirus