TAI-CHI pokročilí / mírně pokročilí

     V případě zájmu, rádi přijmeme do skupiny i nadšené 

     začátečníky.

    

 

 

 

     ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY

     

 

 

 

 

     JÓGA nejenom PRO ŽENY

     pro začátečníky i mírně pokročilé

 

 

     

    PRÁNÁJÁMA

    pro začátečníky i mírně pokročilé

 

 

    

     JÓGA PRO SENIORY

     pro starší věkovou kategorii cvičenců

     (různého stupně aktivity)

 

 

    

     NĚMČINA PRO DOSPĚLÉ

     pro všechny stupně pokročilosti     

     

 

        

 

     MEDITAČNĚ RELAXAČNÍ VEČERY PRO ŽENY 

     " SAHADŽA JOGA " 

     

 

 

 

     TAI-CHI pokročilí / mírně pokročilí

     V případě zájmu, rádi přijmeme do skupiny i nadšené 

     začátečníky.

    

 

 

 

 

     ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY

     

 

 

 

 

     JÓGA nejenom PRO ŽENY

     pro začátečníky i mírně pokročilé

 

 

    

     JÓGA PRO SENIORY

     pro starší věkovou kategorii cvičenců

     (různého stupně aktivity)

 

 

    

     NĚMČINA PRO DOSPĚLÉ

     pro všechny stupně pokročilosti     

     

 

 
 
 
 
     pro všechny stupně pokročilosti
    
    
 

 

     MEDITAČNĚ RELAXAČNÍ VEČERY PRO ŽENY - 

     začátečníci

     MEDITAČNĚ RELAXAČNÍ VEČERY PRO ŽENY - 

     pokročilí     " SAHADŽA JÓGA "