Zpráva ze dne 31. 5. 2020
 

 

PRAVIDELNÝ PROGRAM 

volnočasových aktivit 1. pol. 2020

od 1. 6. 2020 do 7. 6. 2020

OPĚT V RÁMCI INTERIÉRŮ MC Sedmikráska

 
 
 

 

S ohledem na USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 30. 4. 2020 č. 490 o přijetí krizového opatření (s účinností ode dne 11. 5. 2020) mohou níže uvedené pravidelné aktivity MC Sedmikráska probíhat za těchto podmínek:

PŘED VSTUPEM DO BUDOVY

- dodržovat odstupy 2 metry (není nutné u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

- používat zakrytí úst a nosu (neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst, zejmnéna dětí 0-2 let věku)

 V RÁMCI VÝKONU AKTIVITY, PO VSTUPU DO BUDOVY 

- bezprostředně po vstupu do budovy MC Sedmikráska si každý zdezinfikuje ruce předchystanou dezinfekcí

- aktivity se mohou účastnit pouze osoby bez vykazujících známek infekčního onemocnění

- aktivity se může účastnit pouze předplatitel aktivity v konkrétní den, na který má zakoupenu permanentku

- do aktivity lze přijít i s dalším rodinným příslušníkem (dítětem), které však musí rodič uhlídat v bezprostřední blízkosti své "rodinné skupinky", a to v patřičném odstupu 2 metrů od ostatních rodinných skupinek. Dítě nesmí zásadním způsobem narušovat výkon lekce !

- aktivita nevyžaduje (ale nezakazuje v případě osobního rozhodnutí) nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to  u dětí vě věku 0 - 7 let, ostatní osoby jsou povinny nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa)

- v rámci aktivit bude používáno pomůcek a vybavení MC Sedmikráska, jejichž povrch bude dezinfikován protialergenními prostředky

- bezprostředně po skončení aktivity je možno využít související vnitřní prostory MC Sedmikráska k zajištění nezbytně nutné péče o děti - např. přebalení, nakojení, nakrmení.  WC  i ostatní vnitřní prostory MC Sedmikráska jsou využívány za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je zabezpečeno provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce. 

- v rámci prostor MC Sedmikráska se vyskytuje nejvýše 100 osob ve stejný čas (při zachovávání odstupů nejméně 2 metry od ostatních osob, s výjimkou členů domácnosti)

 Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).1, 2
 Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

- pohyb v rámci interiérů MC Sedmikráska je možný pouze za využití ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének (neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst, zejmnéna dětí 0-7 let věku)

VEŠKERÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ ZAJIŠŤUJE MC SEDMIKRÁSKA V SOULADU S METODIKOU MŠMT PRO MŠ !

 

 

S OHLEDEM NA AKTUÁLNÍ MOŽNOSTI LEKTORŮ A DALŠÍ PROVOZNÍ OKOLNOSTI, NABÍZÍME REALIZACI TĚCHTO PRAVIDELNÝCH AKTIVIT:

 

Pondělí 1. 6. 2020

08:45 - 09:45 hod. KVÍTKA (2 - 4 roky)  

09:45 - 10:45 hod. KVÍTKA (1,5 - 2 roky)   

10:45 - 11:30 hod. POUPÁTKA (od 6 měsíců) 

15:30 - 17:00 hod. KREATIVNÍ KROUŽEK (od 9 let)  

19:15 - 20:30 hod. TAI-CHI pokročilí / pokročilí (od 18 let)    

 

Úterý 2. 6. 2020

08:45 - 09:45 hod. KVÍTKA "Montessori" (1 - 2 roky)  

09:45 - 10:45 hod. KVÍTKA "Montessori" (1,5 - 2 roky)  

10:45 - 11:45 hod. KVÍTKA "Montessori" (2 - 4  roky)  

11:45 - 12:30 hod. POUPÁTKA (od 6 měsíců)    

15:15 - 16:00 hod. ENGLISH WITH SONGS (4 - 7 let)   

pozn: v případě zájmu o převod dětí z MŠ Pomněnky, informujte naši koordinátorku

16:30 - 17:30 hod. DRAMAŤÁČEK DRÁČEK (4 - 9 let)   

18:00 - 19:15 hod. MEDITAČNĚ RELAXAČNÍ VEČERY PRO ŽENY - začátečníci

18:30 - 19:30 hod. ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY 

19:30 - 20:45 hod. MEDITAČNĚ RELAXAČNÍ VEČERY PRO ŽENY - pokročilí

19:40 - 20:40 hod. ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY 

18:00 - 19:15 hod. MEDITAČNĚ RELAXAČNÍ VEČERY PRO ŽENY - začátečníci

  

Středa 3. 6. 2020

08:45 - 09:30 hod. HUDEBNÍ HRÁTKY (2 – 3 roky)   

09:35 - 10:20 hod. HUDEBNÍ HRÁTKY (1 – 1,5 roku) 

10:25 - 11:10 hod. HUDEBNÍ HRÁTKY (1,5 - 2 roky)   

11:30 - 12:30 hod. JÓGA PRO SENIORY (senioři)    

15:45 - 16:30 hod. TANEČNÍ HRÁTKY pro malé kamarádky (3-5 let)

16:45 - 17:30 hod. TANEČNÍ HRÁTKY pro malé kamarádky (3-5 let) 

18:00 - 19:15 hod. JÓGA nejenom PRO ŽENY   

19:30 - 20:45 hod. JÓGA nejenom PRO ŽENY  

 

Čtvrtek 4. 6. 2020

08:45 - 09:30 hod. HUDEBNÍ HRÁTKY (1 – 2 roky) 

09:40 - 10:25 hod. HUDEBNÍ HRÁTKY (2 - 3 roky) 

10:35 - 11:20 hod. POUPÁTKA (od 6 měsíců) 

16:15 - 17:00 hod. FLÉTNIČKA (5 - 7 let)       

17:15 - 18:30 hod. JÓGA nejenom PRO ŽENY  

18:45 - 20:00 hod. JÓGA nejenom PRO ŽENY   

 

Pátek 5. 6. 2020

15:30 - 17:00 hod. PTÁČATA (5 - 9 let) - NÁHRADNÍ HODINA za čtvrtek 4. 6. 2020

pozn: v případě zájmu o převod dětí z MŠ Pomněnky, informujte naši koordinátorku

 

 
Zpráva ze dne 22. 5. 2020
 

 

PRAVIDELNÝ PROGRAM 

volnočasových aktivit 1. pol. 2020

od 25. 5. 2020 do 31. 5. 2020

OPĚT V RÁMCI INTERIÉRŮ MC Sedmikráska

 
 
 

 

S ohledem na USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 30. 4. 2020 č. 490 o přijetí krizového opatření (s účinností ode dne 11. 5. 2020) mohou níže uvedené pravidelné aktivity MC Sedmikráska probíhat za těchto podmínek:

PŘED VSTUPEM DO BUDOVY

- dodržovat odstupy 2 metry (není nutné u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

- používat zakrytí úst a nosu (neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst, zejmnéna dětí 0-2 let věku)

 V RÁMCI VÝKONU AKTIVITY, PO VSTUPU DO BUDOVY 

- bezprostředně po vstupu do budovy MC Sedmikráska si každý zdezinfikuje ruce předchystanou dezinfekcí

- aktivity se mohou účastnit pouze osoby bez vykazujících známek infekčního onemocnění

- aktivity se může účastnit pouze předplatitel aktivity v konkrétní den, na který má zakoupenu permanentku

- do aktivity lze přijít i s dalším rodinným příslušníkem (dítětem), které však musí rodič uhlídat v bezprostřední blízkosti své "rodinné skupinky", a to v patřičném odstupu 2 metrů od ostatních rodinných skupinek. Dítě nesmí zásadním způsobem narušovat výkon lekce !

- aktivita nevyžaduje (ale nezakazuje v případě osobního rozhodnutí) nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to  u dětí vě věku 0 - 7 let, ostatní osoby jsou povinny nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa)

- v rámci aktivit bude používáno pomůcek a vybavení MC Sedmikráska, jejichž povrch bude dezinfikován protialergenními prostředky

- bezprostředně po skončení aktivity je možno využít související vnitřní prostory MC Sedmikráska k zajištění nezbytně nutné péče o děti - např. přebalení, nakojení, nakrmení.  WC  i ostatní vnitřní prostory MC Sedmikráska jsou využívány za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je zabezpečeno provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce. 

- v rámci prostor MC Sedmikráska se vyskytuje nejvýše 100 osob ve stejný čas (při zachovávání odstupů nejméně 2 metry od ostatních osob, s výjimkou členů domácnosti)

 Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).1, 2
 Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

- pohyb v rámci interiérů MC Sedmikráska je možný pouze za využití ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének (neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst, zejmnéna dětí 0-7 let věku)

VEŠKERÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ ZAJIŠŤUJE MC SEDMIKRÁSKA V SOULADU S METODIKOU MŠMT PRO MŠ !

 

 

S OHLEDEM NA AKTUÁLNÍ MOŽNOSTI LEKTORŮ A DALŠÍ PROVOZNÍ OKOLNOSTI, NABÍZÍME REALIZACI TĚCHTO PRAVIDELNÝCH AKTIVIT:

 

Pondělí 25. 5. 2020

08:45 - 09:45 hod. KVÍTKA (2 - 4 roky)  

09:45 - 10:45 hod. KVÍTKA (1,5 - 2 roky)   

10:45 - 11:30 hod. POUPÁTKA (od 6 měsíců) 

15:30 - 17:00 hod. KREATIVNÍ KROUŽEK (od 9 let)  

19:15 - 20:30 hod. TAI-CHI pokročilí / pokročilí (od 18 let)    

 

Úterý 26. 5. 2020

08:45 - 09:45 hod. KVÍTKA "Montessori" (1 - 2 roky)  

09:45 - 10:45 hod. KVÍTKA "Montessori" (1,5 - 2 roky)  

10:45 - 11:45 hod. KVÍTKA "Montessori" (2 - 4  roky)  

11:45 - 12:30 hod. POUPÁTKA (od 6 měsíců)    

15:15 - 16:00 hod. ENGLISH WITH SONGS (4 - 7 let)   

pozn: v případě zájmu o převod dětí z MŠ Pomněnky, informujte naši koordinátorku

16:30 - 17:30 hod. DRAMAŤÁČEK DRÁČEK (4 - 9 let)   

18:00 - 19:15 hod. MEDITAČNĚ RELAXAČNÍ VEČERY PRO ŽENY - začátečníci

18:30 - 19:30 hod. ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY 

19:30 - 20:45 hod. MEDITAČNĚ RELAXAČNÍ VEČERY PRO ŽENY - pokročilí

19:40 - 20:40 hod. ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY 

18:00 - 19:15 hod. MEDITAČNĚ RELAXAČNÍ VEČERY PRO ŽENY - začátečníci

  

Středa 27. 5. 2020

08:45 - 09:30 hod. HUDEBNÍ HRÁTKY (2 – 3 roky)   

09:35 - 10:20 hod. HUDEBNÍ HRÁTKY (1 – 1,5 roku) 

10:25 - 11:10 hod. HUDEBNÍ HRÁTKY (1,5 - 2 roky)   

11:30 - 12:30 hod. JÓGA PRO SENIORY (senioři)    

15:45 - 16:30 hod. TANEČNÍ HRÁTKY pro malé kamarádky (3-5 let)

16:45 - 17:30 hod. TANEČNÍ HRÁTKY pro malé kamarádky (3-5 let) 

18:00 - 19:15 hod. JÓGA nejenom PRO ŽENY   

19:30 - 20:45 hod. JÓGA nejenom PRO ŽENY  

 

Čtvrtek 28. 5. 2020

08:45 - 09:30 hod. HUDEBNÍ HRÁTKY (1 – 2 roky) 

09:40 - 10:25 hod. HUDEBNÍ HRÁTKY (2 - 3 roky) 

10:35 - 11:20 hod. POUPÁTKA (od 6 měsíců) 

15:30 - 17:00 hod. PTÁČATA (5 - 9 let)   

pozn: v případě zájmu o převod dětí z MŠ Pomněnky, informujte naši koordinátorku

16:15 - 17:00 hod. FLÉTNIČKA (5 - 7 let)       

17:15 - 18:30 hod. JÓGA nejenom PRO ŽENY  

18:45 - 20:00 hod. JÓGA nejenom PRO ŽENY   

 

Neděle 31. 5. 2020

19:00 - 20:00 hodZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY - NÁHRADNÍ HODINA (může dojít kdokoliv z obou skupinek)

Proběhne v rámci venkovních prostor (v případě nepřízně počasí v rámci interiérů MC). Sraz před MC. S sebou karimatku, malý overball.

 

 
Zpráva ze dne 12. 5. 2020
 

 

PRAVIDELNÝ PROGRAM 

volnočasových aktivit 1. pol. 2020

od 18. 5. 2020 do 22. 5. 2020

OPĚT V RÁMCI INTERIÉRŮ MC Sedmikráska

 

 

S ohledem na USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 30. 4. 2020 č. 490 o přijetí krizového opatření (s účinností ode dne 11. 5. 2020) mohou níže uvedené pravidelné aktivity MC Sedmikráska probíhat za těchto podmínek:

PŘED VSTUPEM DO BUDOVY

- dodržovat odstupy 2 metry (není nutné u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

- používat zakrytí úst a nosu (neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst, zejmnéna dětí 0-2 let věku)

 V RÁMCI VÝKONU AKTIVITY, PO VSTUPU DO BUDOVY 

- bezprostředně po vstupu do budovy MC Sedmikráska si každý zdezinfikuje ruce předchystanou dezinfekcí

- aktivity se mohou účastnit pouze osoby bez vykazujících známek infekčního onemocnění

- aktivity se může účastnit pouze předplatitel aktivity v konkrétní den, na který má zakoupenu permanentku

- do aktivity lze přijít i s dalším rodinným příslušníkem (dítětem), které však musí rodič uhlídat v bezprostřední blízkosti své "rodinné skupinky", a to v patřičném odstupu 2 metrů od ostatních rodinných skupinek. Dítě nesmí zásadním způsobem narušovat výkon lekce !

- aktivita nevyžaduje (ale nezakazuje v případě osobního rozhodnutí) nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to  u dětí vě věku 0 - 7 let, ostatní osoby jsou povinny nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa)

- v rámci aktivit bude používáno pomůcek a vybavení MC Sedmikráska, jejichž povrch bude dezinfikován protialergenními prostředky

- bezprostředně po skončení aktivity je možno využít související vnitřní prostory MC Sedmikráska k zajištění nezbytně nutné péče o děti - např. přebalení, nakojení, nakrmení.  WC  i ostatní vnitřní prostory MC Sedmikráska jsou využívány za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je zabezpečeno provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce. 

- v rámci prostor MC Sedmikráska se vyskytuje nejvýše 100 osob ve stejný čas (při zachovávání odstupů nejméně 2 metry od ostatních osob, s výjimkou členů domácnosti)

 Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).1, 2
 Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

- pohyb v rámci interiérů MC Sedmikráska je možný pouze za využití ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének (neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst, zejmnéna dětí 0-7 let věku)

VEŠKERÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ ZAJIŠŤUJE MC SEDMIKRÁSKA V SOULADU S METODIKOU MŠMT PRO MŠ !

 

 

S OHLEDEM NA AKTUÁLNÍ MOŽNOSTI LEKTORŮ A DALŠÍ PROVOZNÍ OKOLNOSTI, NABÍZÍME REALIZACI TĚCHTO PRAVIDELNÝCH AKTIVIT:

 

Pondělí 18. 5. 2020

08:45 - 09:45 hod. KVÍTKA (2 - 4 roky)  

09:45 - 10:45 hod. KVÍTKA (1,5 - 2 roky)   

10:45 - 11:30 hod. POUPÁTKA (od 6 měsíců) *

15:30 - 17:00 hod. KREATIVNÍ KROUŽEK (od 9 let)  

19:15 - 20:30 hod. TAI-CHI pokročilí / pokročilí (od 18 let)    

 

Úterý 19. 5. 2020

Z důvodu hlášené odstávky pitné vody (do 18:00 hod.) nelze realizovat žádnou dopolední aktivitu !

POZOR ZMĚNA !!  ÚTERNÍ POUPÁTKA proběhnou v pondělí 18. 5. 2020 v dřívějším čase * !!   

18:00 - 19:15 hod. MEDITAČNĚ RELAXAČNÍ VEČERY PRO ŽENY - začátečníci

17:00 - 18:00 hod. ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY - probíhá místo času 19:40 - 20:40 hod. (sraz před MC)

18:30 - 19:30 hod. ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY 

19:30 - 20:45 hod. MEDITAČNĚ RELAXAČNÍ VEČERY PRO ŽENY - pokročilí

  

Středa 20. 5. 2020

08:45 - 09:30 hod. HUDEBNÍ HRÁTKY (2 – 3 roky)   

09:35 - 10:20 hod. HUDEBNÍ HRÁTKY (1 – 1,5 roku) 

10:25 - 11:10 hod. HUDEBNÍ HRÁTKY (1,5 - 2 roky)   

11:30 - 12:30 hod. JÓGA PRO SENIORY (senioři)    

15:45 - 16:30 hod. TANEČNÍ HRÁTKY pro malé kamarádky (3-5 let)

16:45 - 17:30 hod. TANEČNÍ HRÁTKY pro malé kamarádky (3-5 let) 

18:00 - 19:15 hod. JÓGA nejenom PRO ŽENY   

19:30 - 20:45 hod. JÓGA nejenom PRO ŽENY  

 

Čtvrtek 21. 5. 2020

08:45 - 09:30 hod. HUDEBNÍ HRÁTKY (1 – 2 roky) 

09:40 - 10:25 hod. HUDEBNÍ HRÁTKY (2 - 3 roky) 

10:35 - 11:20 hod. POUPÁTKA (od 6 měsíců) 

15:30 - 17:00 hod. PTÁČATA (5 - 9 let)   

pozn: v případě zájmu o převod dětí z MŠ Pomněnky, informujte naši koordinátorku

16:15 - 17:00 hod. FLÉTNIČKA (5 - 7 let)       

17:15 - 18:30 hod. JÓGA nejenom PRO ŽENY  

18:45 - 20:00 hod. JÓGA nejenom PRO ŽENY   

 

Pátek 22. 5. 2020

18:15 - 19:15 hod. ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY - NÁHRADNÍ HODINA (může dojít kdokoliv z obou skupinek)

Proběhne v rámci venkovních prostor. Sraz před MC. S sebou karimatku, malý overball.

 

 

Zpráva ze dne 7. 5. 2020
 

 

PRAVIDELNÝ PROGRAM 

volnočasových aktivit 1. pol. 2020

od 11. 5. 2020 do 14. 5. 2020

OPĚT V RÁMCI INTERIÉRŮ MC Sedmikráska

 

 

S ohledem na USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 30. 4. 2020 č. 490 o přijetí krizového opatření (s účinností ode dne 11. 5. 2020) mohou níže uvedené pravidelné aktivity MC Sedmikráska probíhat za těchto podmínek:

PŘED VSTUPEM DO BUDOVY

- dodržovat odstupy 2 metry (není nutné u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

- používat zakrytí úst a nosu (neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst, zejmnéna dětí 0-2 let věku)

 V RÁMCI VÝKONU AKTIVITY, PO VSTUPU DO BUDOVY 

- bezprostředně po vstupu do budovy MC Sedmikráska si každý zdezinfikuje ruce předchystanou dezinfekcí

- aktivity se mohou účastnit pouze osoby bez vykazujících známek infekčního onemocnění

- aktivity se může účastnit pouze předplatitel aktivity v konkrétní den, na který má zakoupenu permanentku

- do aktivity lze přijít i s dalším rodinným příslušníkem (dítětem), které však musí rodič uhlídat v bezprostřední blízkosti své "rodinné skupinky", a to v patřičném odstupu 2 metrů od ostatních rodinných skupinek. Dítě nesmí zásadním způsobem narušovat výkon lekce !

- aktivita nevyžaduje (ale nezakazuje v případě osobního rozhodnutí) nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to  u dětí vě věku 0 - 7 let, ostatní osoby jsou povinny nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa)

- v rámci aktivit bude používáno pomůcek a vybavení MC Sedmikráska, jejichž povrch bude dezinfikován protialergenními prostředky

- bezprostředně po skončení aktivity je možno využít související vnitřní prostory MC Sedmikráska k zajištění nezbytně nutné péče o děti - např. přebalení, nakojení, nakrmení.  WC  i ostatní vnitřní prostory MC Sedmikráska jsou využívány za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je zabezpečeno provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce. 

- v rámci prostor MC Sedmikráska se vyskytuje nejvýše 100 osob ve stejný čas (při zachovávání odstupů nejméně 2 metry od ostatních osob, s výjimkou členů domácnosti)

 Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).1, 2
 Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

- pohyb v rámci interiérů MC Sedmikráska je možný pouze za využití ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének (neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst, zejmnéna dětí 0-7 let věku)

VEŠKERÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ ZAJIŠŤUJE MC SEDMIKRÁSKA V SOULADU S METODIKOU MŠMT PRO MŠ !

 

 

S OHLEDEM NA AKTUÁLNÍ MOŽNOSTI LEKTORŮ, NABÍZÍME REALIZACI TĚCHTO PRAVIDELNÝCH AKTIVIT:

 

 

Pondělí 11. 5. 2020

08:45 - 09:45 hod. KVÍTKA (2 - 4 roky)  

09:45 - 10:45 hod. KVÍTKA (1,5 - 2 roky)   

15:30 - 17:00 hod. KREATIVNÍ KROUŽEK (od 9 let)  

19:15 - 20:30 hod. TAI-CHI pokročilí / pokročilí (od 18 let)    

 

Úterý 12. 5. 2020

08:45 - 09:45 hod. KVÍTKA "Montessori" (1 - 2 roky)  

09:45 - 10:45 hod. KVÍTKA "Montessori" (1,5 - 2 roky)  

10:45 - 11:45 hod. KVÍTKA "Montessori" (2 - 4  roky)  

11:45 - 12:30 hod. POUPÁTKA (od 6 měsíců)    

15:15 - 16:00 hod. ENGLISH WITH SONGS (4 - 7 let)   

pozn: v případě zájmu o převod dětí z MŠ Pomněnky, informujte naši koordinátorku

18:00 - 19:15 hod. MEDITAČNĚ RELAXAČNÍ VEČERY PRO ŽENY - začátečníci

18:30 - 19:30 hod. ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY 

19:30 - 20:45 hod. MEDITAČNĚ RELAXAČNÍ VEČERY PRO ŽENY - pokročilí

19:40 - 20:40 hod. ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY 

  

Středa 13. 5. 2020

08:45 - 09:30 hod. HUDEBNÍ HRÁTKY (2 – 3 roky)   

09:35 - 10:20 hod. HUDEBNÍ HRÁTKY (1 – 1,5 roku) 

10:25 - 11:10 hod. HUDEBNÍ HRÁTKY (1,5 - 2 roky)   

11:30 - 12:30 hod. JÓGA PRO SENIORY (senioři)    

18:00 - 19:15 hod. JÓGA nejenom PRO ŽENY   

19:30 - 20:45 hod. JÓGA nejenom PRO ŽENY  

 

Čtvrtek 14. 5. 2020

08:45 - 09:30 hod. HUDEBNÍ HRÁTKY (1 – 2 roky) 

09:40 - 10:25 hod. HUDEBNÍ HRÁTKY (2 - 3 roky) 

10:35 - 11:20 hod. POUPÁTKA (od 6 měsíců) 

15:30 - 17:00 hod. PTÁČATA (5 - 9 let)   

pozn: v případě zájmu o převod dětí z MŠ Pomněnky, informujte naši koordinátorku

16:15 - 17:00 hod. FLÉTNIČKA (5 - 7 let)       

17:15 - 18:30 hod. JÓGA nejenom PRO ŽENY  

18:45 - 20:00 hod. JÓGA nejenom PRO ŽENY      

 

 

 

Zpráva ze dne 30. 4. 2020
 

 

PRAVIDELNÝ PROGRAM 

volnočasových aktivit 1. pol. 2020

od 4. 5. 2020 10. 5. 2020

v rámci venkovních prostor 

na zahradě MŠ Pomněnky

 

Vstup branou pod pavilonem MC Sedmikráska. Musíte projít přes parkoviště, po pravé ruce budete míjet budovu MC Sedmikráska, respektive přízemí budovy školkové kuchyně - mapka ZDE.

 

 • S ohledem na zjištěnou míru vašeho zájmu (případně na pracovní, rodinné či jiné osobní důvody lektorů), si vás dovolujeme informovat o tom, které vámi předplacené aktivity můžete absolvovat v rámci venkovních prostor zahrady MŠ Pomněnky. 
 • Jejich absolvování je podmíněno dodržením níže uvedných podmínek a dalších instukcí vztahujících se k výkonu jednotlivých aktivit - viz. info o jednotlivých aktivitách níže (tj. časech realizace, potřebných pomůckách ...)
 
TĚŠÍME SE NA VÁS ! :-)
 
 

 

Aktivity budou probíhat za těchto podmínek:

- aktivita probíhá pouze za příznivého počasí 

- do aktivity může docházet pouze ten předplatitel aktivity, který vyjádřil svůj zájem o absolvování aktivity v rámci našeho dotazníkového šetření, tj. v termínu do 29.4.2020. V opačném případě je nutné se informovat u koordinátorky MC Sedmikráska o možnosti docházky do námi vyhlášených lekcí (mobil: 773 907 909 nebo na e-mailu mcsedmikraska@volny.cz). Koordinátorka vás vyrozumí, zdali je ještě volná kapacita v rámci dané lekce (max. možnost je 10 osob vč. lektora = v rámci venkovního prostředí 10 rodin)

- aktivita nevyžaduje (ale nezakazuje v případě osobního rozhodnutí) nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to ZA PODMÍNKY DODRŽENÍ DVOUMETROVÝCH ODSTUPŮ - viz. bližší specifikace níže

- společně aktivitu provádí nejvýše 10 osob, s výjimkou členů domácnosti, a při provozování aktivity se od jiných osob zachovává odstup nejméně 2 metry (tzn. každá "rodinná skupinka" musí být od další "rodinné skupinky" vzdálena 2 metry)

- aktivity se může účastnit pouze předplatitel aktivity v konkrétní den, na který má zakoupenu permanentku

- bezprostředně po skončení aktivity, opouští její účastníci prostory školkové zahrady

- do aktivity lze přijít i s dalším rodinným příslušníkem (dítětem), které však musí rodič uhlídat v bezprostřední blízkosti své "rodinné skupinky", a to v patřičném odstupu 2 metrů od ostatních rodinných skupinek. Dítě může případně využívat vzdálenějších prostor školkové zahrady, pouze však na vlastní zodpovědnost rodiče a za předpokladu, že nebude zásadním způsobem narušovat výkon aktivity a nezpůsobí poškození či zničení vybavení na zahradě MŠ Pomněnky.

- s ohledem na hygienické normy, nelze k výkonu aktivit využívat pískoviště MŠ Pomněnky

k dispozici nejsou šatny ani sprchy

- nejsou využívány související vnitřní prostory, s výjimkou použití záchodů v MC Sedmikráska v době dopoledních aktivit (8:30 - 12:30 hod.), a to pouze v nezbytně nutném případě. WC jsou využívána za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je zabezpečeno provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce. Pohyb v rámci interiérů MC Sedmikráska je možný pouze za využití ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének.

- k výkonu aktivit se bude maximálně využívat vlastních pomůcek, které si budou přinášet a odnášet účastníci aktivity z domova. Pokud by se využívalo pomůcek MC Sedmikráska, ty budou pravidelně dezinfikovány a nabízeny k případnému DOBROVOLNÉMU VYUŽITÍ účastníkům aktivit. Negarantujeme, že po kontaktu s takto zdezinfikovanými pomůckami (Anti-Covid dezinfekcí) nemůže dojít k případným nežádoucí zdravotním projevům jako např. alergické reakci (zejména cestou orálního kontaktu).

- vybavení a herních prvků v rámci školkové zahrady lze využívat pouze pod vedením lektora MC Sedmikráska

- UŽÍVÁNÍ ŠKOLKOVÉ ZAHRADY JE PODMÍNĚNO VHODNÝM CHOVÁNÍM VŠECH ÚČASTNÍKŮ AKTIVIT MC SEDMIKRÁSKA, KTERÉ NEZAPŘÍČINÍ MŠ POMNĚNKY ŽÁDNOU MATERIÁLNÍ ÚJMU !!

 

 

Pondělí: 4. 5. 2020

 
 • 08:45 - 09:45 hod. KVÍTKA  (2 - 4 roky)   

S sebou z domova: karimatka nebo deka, míč/balon, kyblíček na písek (bude využit mimo pískoviště)               

 
 • 09:45 - 10:45 hod. KVÍTKA  (1,5 - 2 roky)   

S sebou z domova: karimatka nebo deka, míč/balon, kyblíček na písek (bude využit mimo pískoviště)      

 

 • 15:30 - 17:00 hod. KREATIVNÍ KROUŽEK  (od 9 let) 

S sebou z domova: informace již předány rodičům dětí

 

 • 18:00 - 19:15 hod. TAI-CHI  (od 18 let)   
S sebou z domova: bez pomůcek 
 
 

 

Úterý: 5. 5. 2020

 
 • 08:45 - 09:45 hod. KVÍTKA Montessori  (1 - 2 roky)  

S sebou z domova: karimatka nebo deka, míč/balon, kyblíček na písek (bude využit mimo pískoviště)   

   

 • 09:45 - 10:45 hod. KVÍTKA Montessori  (1,5 - 2 roky)  

S sebou z domova: karimatka nebo deka, míč/balon, kyblíček na písek (bude využit mimo pískoviště)      

 

 • 10:45 - 11:45 hod. KVÍTKA Montessori  (2 - 4  roky)  

S sebou z domova: karimatka nebo deka, míč/balon, kyblíček na písek (bude využit mimo pískoviště)      

 

 • 11:45 - 12:30 hod. POUPÁTKA (od 6 měsíců)   

S sebou z domova: karimatka nebo deka    

 

 • 16:00 - 16:45 hod. ENGLISH WITH SONGS (4 - 7 let)                               SRAZ V 16 HOD. PŘED MC SEDMIKRÁSKA !

S sebou z domova: bez pomůcek   

 

 • 18:00 - 19:00 hod. ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY                                1 SPOLEČNÁ LEKCE PRO OBĚ SKUPINKY! SRAZ V 18 HOD. PŘED MC SEDMIKRÁSKA !

S sebou z domova: karimatka nebo jiná podložka na cvičení, případně malý overball (není podmínkou)

 

 

Středa: 6. 5. 2020

 
 • 08:45 - 09:30 hod. HUDEBNÍ HRÁTKY  (2 – 3 roky)    

S sebou z domova: karimatka nebo deka, 2 x míček, kyblíček na písek (bude využit mimo pískoviště)

 

 • 09:35 - 10:20 hod. HUDEBNÍ HRÁTKY  (1 – 1,5 roku)  

S sebou z domova: karimatka nebo deka, 2 x míček, kyblíček na písek (bude využit mimo pískoviště)

 

 • 10:25 - 11:10 hod. HUDEBNÍ HRÁTKY  (1,5 - 2 roky)  

S sebou z domova: karimatka nebo deka, 2 x míček, kyblíček na písek (bude využit mimo pískoviště)

 

 • 11:30 - 12:30 hod. JÓGA PRO SENIORY                                                SRAZ V 11:30 HOD. PŘED MC SEDMIKRÁSKA !
S sebou z domova: karimatka nebo jiná podložka na cvičení, meditační polštář nebo jiná podložka na sezení, dečka na přikrytí
 
 • 18:00 - 19:15 hod. JÓGA nejenom PRO ŽENY                                            1 SPOLEČNÁ LEKCE PRO OBĚ SKUPINKY! SRAZ V 18 HOD. PŘED MC SEDMIKRÁSKA ! 
S sebou z domova: karimatka nebo jiná podložka na cvičení, meditační polštář nebo jiná podložka na sezení, dečka na přikrytí

 

 

Čtvrtek: 7. 5. 2020

 
 • 08:45 - 09:30 hod. HUDEBNÍ HRÁTKY  (1 – 2 roky) 

S sebou z domova: karimatka nebo deka, 2 x míček, kyblíček na písek (bude využit mimo pískoviště)

 

 • 09:40 - 10:25 hod. HUDEBNÍ HRÁTKY  (2 - 3 roky)  

S sebou z domova: karimatka nebo deka, 2 x míček, kyblíček na písek (bude využit mimo pískoviště)

 

 • 10:35 - 11:20 hod. POUPÁTKA  (od 6 měsíců)        

S sebou z domova: karimatka nebo deka, 2 x míček, kyblíček na písek (bude využit mimo pískoviště)

 

 • 17:15 - 18:30 hod. JÓGA nejenom PRO ŽENY     
  1 SPOLEČNÁ LEKCE PRO OBĚ SKUPINKY! 
  SRAZ V 17:15 HOD. PŘED MC SEDMIKRÁSKA ! 
S sebou z domova: karimatka nebo jiná podložka na cvičení, meditační polštář nebo jiná podložka na sezení, dečka na přikrytí
 

 

PRAVIDELNÝ PROGRAM

02/2020 - 06/2020

 
 
OD 25. 5. 2020 MOŽNOST NÁHRAD 
PRO PŘEDPLATITELE DOPOLEDNÍCH AKTIVIT PRO RODIČE S DĚTMI 
 
 
OD 11. 5. 2020 REALIZUJEME PŘEVÁŽNOU VĚTŠINU AKTIVIT 
V RÁMCI INTERIÉRŮ MC SEDMIKRÁSKA 
viz. zprávy výše nebo v sekci " AKTUALITY " 
 
 
OD 4. 5. 2020 REALIZUJEME NĚKTERÉ AKTIVITY 
V RÁMCI VENKOVNÍCH PROSTOR 
viz. zprávy výše nebo v sekci " AKTUALITY " 
 
 
OD 16. 3. 2020 DO 30. 4. 2020 
(s ohledem na NOUZOVÝ STAV vyhlášený Vládou ČR) 
NELZE REALIZOVAT.
 
 
 
 
" Poskládejte si svůj náhrdelník z rozmanitých korálků našich aktivit….."

 

 

 

Pondělí

08:45 - 09:45 hod. KVÍTKA (2 - 4 roky)   (v.s. 14) * OBSAZENO

09:45 - 10:45 hod. KVÍTKA (1,5 - 2 roky)   (v.s. 14) * OBSAZENO

10:45 - 11:45 hod. KVÍTKA (2 - 3 roky)   (v.s. 14)

11:45 - 12:30 hod. POUPÁTKA (od 6 měsíců)   (v.s. 24) 

15:30 - 17:00 hod. KREATIVNÍ KROUŽEK (od 9 let)   (v.s. 18) 

19:15 - 20:30 hod. TAI-CHI pokročilí / pokročilí (od 18 let)    (v.s. 17)

 

Úterý

08:45 - 09:45 hod. KVÍTKA "Montessori" (1 - 2 roky)  (v.s. 14) 

09:45 - 10:45 hod. KVÍTKA "Montessori" (1,5 - 2 roky)  (v.s. 14) * OBSAZENO

10:45 - 11:45 hod. KVÍTKA "Montessori" (2 - 4  roky)   (v.s. 14)  * OBSAZENO

11:45 - 12:30 hod. POUPÁTKA (od 6 měsíců)    (v.s. 24)

15:15 - 16:00 hod. ENGLISH WITH SONGS (4 - 7 let)    (v.s. 26) * OBSAZENO

16:30 - 17:30 hod. DRAMAŤÁČEK DRÁČEK aneb "Kudy tudy do pohádky"

(4 - 9 let)  (v.s. 22) 

18:00 - 19:15 hod. MEDITAČNĚ RELAXAČNÍ VEČERY PRO ŽENY - začátečníci

18:30 - 19:30 hod. ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY  (v.s. 35) * OBSAZENO

19:30 - 20:45 hod. MEDITAČNĚ RELAXAČNÍ VEČERY PRO ŽENY - pokročilí

19:40 - 20:40 hod. ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY  (v.s. 35) * OBSAZENO

  

 

Středa

08:45 - 09:30 hod. HUDEBNÍ HRÁTKY (2 – 3 roky)    (v.s. 10) * OBSAZENO

09:35 - 10:20 hod. HUDEBNÍ HRÁTKY (1 – 1,5 roku)  (v.s. 10) 

10:25 - 11:10 hod. HUDEBNÍ HRÁTKY (1,5 - 2 roky)   (v.s. 10) * OBSAZENO

11:30 - 12:30 hod. JÓGA PRO SENIORY (senioři)    (v.s. 32)  

15:45 - 16:30 hod. TANEČNÍ HRÁTKY pro malé kamarádky (3-5 let) (v.s.19) * OBSAZENO

16:45 - 17:30 hod. TANEČNÍ HRÁTKY pro malé kamarádky (3-5 let) (v.s.19) * OBSAZENO

18:00 - 19:15 hod. JÓGA nejenom PRO ŽENY    (v.s. 21)  

19:30 - 20:45 hod. JÓGA nejenom PRO ŽENY    (v.s. 21) 

 

 

Čtvrtek

08:45 - 09:30 hod. HUDEBNÍ HRÁTKY (1 – 2 roky)  (v.s. 10) * OBSAZENO

09:40 - 10:25 hod. HUDEBNÍ HRÁTKY (2 - 3 roky)  (v.s. 10) * OBSAZENO

10:35 - 11:20 hod. POUPÁTKA (od 6 měsíců)   (v.s. 24) 

15:30 - 17:00 hod. PTÁČATA (5 - 9 let)    (v.s. 34)        

16:15 - 17:00 hod. FLÉTNIČKA (5 - 7 let)    (v.s. 36)        

17:15 - 18:30 hod. JÓGA nejenom PRO ŽENY    (v.s. 21)  * OBSAZENO

18:45 - 20:00 hod. JÓGA nejenom PRO ŽENY    (v.s. 21)     

 

* OBSAZENO = aktivita je naplněna maximálním počtem přihlášených účastníků

 

 

Pátek

Jednorázové aktivity vyhlášené mateřských centrem (vzdělávací apod.)

+ možnost soukromého pronájmu prostor

 

 

Sobota

Jednorázové aktivity vyhlášené mateřských centrem (vzdělávací apod.)

+ možnost soukromého pronájmu prostor

 

 

Neděle

9:45 - 12:45 hod. * Nedělní setkávání (CB - Betanie)

Jednorázové aktivity vyhlášené mateřských centrem (vzdělávací apod.)

+ možnost soukromého pronájmu prostor

 

 

KDYKOLIV - po domluvě s lektorem / koordinátorem aktivit

 

NĚMČINA PRO DOSPĚLÉ    (v.s. 16)

 

 

Možnost SOUKROMÉHO PRONÁJMU PROSTOR mimo aktivity pravidelného programu

 

 

KAŽDÝ PRACOVNÍ DEN (8:30 - 12:30 hod.)

 

- vstup do VOLNÉ HERNY za pobytné 40 Kč/den/rodinu (nevztahuje se na předplatitele našich aktivit ve dny jejich absolvování)

- činnost bezplatného KONTAKTNÍHO A INFORMAČNÍHO CENTRA PRO RODINY (zprostředkování odborné pomoci pro rodinu)