S ohledem na aktuálně platná Usnesení Vlády ČR
ze dne 26. 2. 2021 č. 217 a  č. 216
a aktuálně platné Mimořádné opatření MZ ČR 

 

může probíhat OD 1. 3. 2021 DO 21. 3. 2021 pravidelný program našeho centra za těchto specifikovaných podmínek:
 

- Probíhajících aktivit se mohou účastnit pouze osoby bez vykazujících známek infekčního onemocnění (vč. ztráty chuti a čichu), a které nejsou v nařízené karanténě nebo nežijí ve společné domácnosti s jinou osobou v nařízené karanténě

- V rámci vnitřních prostor Sedmikrásky je povinné používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének = respirátor nebo nanorouška

- Povinnost používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) nemají děti do dvou let věku

- Povinnost používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) mají děti od 2 do 15 let věku (není povinný respirátor - viz. specifikace výše, ale je dostačující jiný druh ochranného prostředku dýchacích cest - např. plátěná rouška, chirurgická rouška, nanorouška)

 
AKTIVITY, které BUDOU OD 1.3. DO 21.3.2021 PROBÍHAT
- úterý: English with songs (15:15 - 16:00) - formát po dohodě s rodiči
- středa: Kreativní kroužek (15:30 - 17:00) - formát po dohodě s rodiči
- čtvrtek: Ptáčata (15:30 - 17:00) - formát po dohodě s rodiči
 
 
BOHUŽEL, S OHLEDEM NA OMEZENÉ PERSONÁLNÍ KAPACITY, KTERÉ VYPLYNULY Z AKTUÁLNĚ KOMPLIKOVANÉ SITUACE PRO NAŠE LEKTORY, NEMŮŽEME ZAJISTIT FYZICKOU REALIZACI VŠECH AKTIVIT. PROTO JSME SE ROZHODLI, ŽE:
 
POZASTAVUJEME OD 1.3. DO 21.3.2021 VŠECHNY TYTO DOPOLEDNÍ AKTIVITY PRO RODIČE S DĚTMI 
- pondělí: Hudební hrátky (08:45 - 09:30) - PROBĚHNE FORMOU ONLINE LEKCÍ od 8.3.2021
- pondělí: Hudební hrátky (09:35 - 10:20) - PROBĚHNE FORMOU ONLINE LEKCÍ od 8.3.2021
- pondělí: Poupátka (10:25 - 11:10) PROBĚHNE FORMOU ONLINE LEKCÍ od 8.3.2021
- úterý: Kvítka Montessori (08:45 - 09:45) - PROBĚHNE FORMOU ONLINE LEKCE od 9.3.2021 v čase 9:30-10:30
- úterý: Kvítka Montessori (09:45 - 10:45) - PROBĚHNE FORMOU ONLINE LEKCE od 9.3.2021 v čase 9:30-10:30
- úterý: Kvítka Montessori (10:45 - 11:45) - PROBĚHNE FORMOU ONLINE LEKCE od 9.3.2021 v čase 9:30-10:30
- úterý: Poupátka (11:45 - 12:30) PROBĚHNE FORMOU ONLINE LEKCE od 9.3.2021 v čase 11:00-11:45
- středa: Hudební hrátky (08:45 - 09:30) - PROBĚHNE FORMOU ONLINE LEKCÍ od 10.3.2021
- středa: Hudební hrátky (09:35 - 10:20) - PROBĚHNE FORMOU ONLINE LEKCÍ od 10.3.2021
- čtvrtek: Kvítka (08:45 - 09:45) - PROBĚHNE FORMOU ONLINE LEKCE od 11.3.2021 v čase 9:00-10:00
- čtvrtek: Kvítka (09:45 - 10:45) - PROBĚHNE FORMOU ONLINE LEKCE od 11.3.2021 v čase 9:00-10:00
- čtvrtek: Kvítka (10:45 - 11:45) - PROBĚHNE FORMOU ONLINE LEKCE od 11.3.2021 v čase 9:00-10:00
- čtvrtek: Poupátka (11:45 - 12:30) - PROBĚHNE FORMOU ONLINE LEKCE od 11.3.2021 v čase 11:00-11:45
 
POZASTAVUJEME OD 1.3. DO 21.3.2021 TYTO ODPOLEDNÍ AKTIVITY PRO DĚTI BEZ ASISTENCE RODIČŮ
- úterý: Dramaťáček (16:45 - 17:45) *
- středa: Taneční hrátky (15:45 - 16:45) *
- středa: Taneční hrátky (16:45 - 17:30) *
 
POZASTAVUJEME OD 1.3. DO 21.3.2021 TYTO ODPOLEDNÍ AKTIVITY PRO DOSPĚLÉ
- úterý: Zdravotní cvičení (18:30 - 19:30) *
- úterý: Zdravotní cvičení (19:40 - 20:40) *
- středa: Jóga pro seniory (11:30 - 12:30) - PROBĚHNE FORMOU ONLINE LEKCÍ od 3.3.2021
- středa: Jóga nejenom pro ženy (18:00 - 19:15) - PROBĚHNE FORMOU ONLINE LEKCÍ od 3.3.2021
- středa: Jóga nejenom pro ženy (19:30 - 20:45) - PROBĚHNE FORMOU ONLINE LEKCÍ od 3.3.2021
- čtvrtek: Jóga nejenom pro ženy (17:15 - 18:30) - PROBĚHNE FORMOU ONLINE LEKCÍ od 4.3.2021
- čtvrtek: Jóga nejenom pro ženy (18:45 - 20:00) - PROBĚHNE FORMOU ONLINE LEKCÍ od 4.3.2021
 
 Předplacené lekce v rámci nevychozených permanentek vám budou za toto období nahrazeny po 21. 3. 2021 v rámci tzvn. "náhradek", nebo vám bude vrácena příslušná finanční částka.
 
................................................................................................................................................................ 
 

Odůvodnění aktuálního fungování naší neziskové organizace:

- MC Sedmikráska spadá do výjimky organizací, kterým je povolen výkon jejich činnosti, jelikož realizují činnost, která není živností podle živnostenského zákona

- MC Sedmikráska neposkytuje služby osobám ve věku 6 - 18 let (v rámci zájmové, výchovné činnosti), která je pro výše uváděné období této věkové skupině zakázána

- MC Sedmikráska není "veřejně přístupným místem" (kam spadají např. náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky ...), tudíž se na naše aktivity nevztahuje aktuální omezení pohybu osob v rámci VPM do počtu 2 osob. 

- Aktuálně je zakázán volný pohyb osob tak, že je zakázáno opustit území okresu, na jehož území má dotyčný trvalý pobyt nebo bydliště (do MC a z MC Sedmikráska tedy můžete cestovat, pokud žijete v rámci našeho okresu)

- Cestu, kterou absolvujete do MC, lze chápat jako výjimku "cesty za účelem poskytnutí služby" + "zajištění péče o dítě". Cesta, kterou absolvujete zpět z MC, pak spadá do výjimky "cesty zpět do místa svého bydliště"