ČASTO KLADENÉ OTÁZKY OHLEDNĚ NOVÉHO POLOLETÍ 

(přihlášky, platby, řešení situace v případě tzvn. "2. koronavirové vlny")

 

!! NEMĚJTE OBAVY SE PŘIHLÁSIT DO NAŠICH KROUŽKŮ !!

 

 

Do kdy je potřeba odeslat přihlášku a uhradit kurzovné na nové pololetí (09/2020 – 01/2021) ?

Kurzovné na nové pololetí můžete uhradit standardně dle výzvy v rámci přihlášky ZDE

Platbu za aktivitu máte provést ideálně do 7 dnů po odeslání přihlášky (v tomto čase vám tzvn. „držíme vaše místo“). Pokud platbu oddalujete, je možné, že další zájemci se do stejné aktivity přihlásí později, ale úhradou kurzovného si svoje místo upřednostní před vámi.

Čím dříve je daný kroužek naplněn dostatečným počtem osob, a čím dříve máme od vás přijaté platby, máme oboustranně jistotu, že můžeme s realizací kroužku závazně počítat. O této skutečnosti informujeme jak vás tak konkrétního lektora, který může s výkonem aktivity závazně počítat. 

Pozn.: lektoři jsou výhradně hrazeni z příjmů od vás uživatelů. Osobní náklady lektorů nejsou hrazeny z žádné dotace!

 

Jak bude postupováno, pokud by na podzim udeřila „druhá koronavirová vlna“, a opět by došlo na omezující opatření, která by v nejčernějším scénáři mohla pozastavit celé pololetí případně jeho část? 

Nemusíte se ničeho obávat !

Nemáme sebemenší pohnutku finance za vaše kurzovné nového pololetí jakkoliv dlouhodobě pozdržovat. Pokud by Vláda ČR opakovaně nařídila uzavření našeho provozu, s ohledem na daný vývoj vám budeme finance vracet (případně - v případě, že bychom provoz udrželi v chodu - převádět do následujícího pololetí, pokud byste ale souhlasili !).

Musíme též počítat s variantou, že se dané aktivity nenaplní dostatečným počtem uživatelů, tudíž s případnými vratkami, samozřejmě, počítáme i pro tento případ.

Neplánujeme vás již oslovovat s žádostí o kompenzaci nevychozených lekcí formou daru. Nezastíráme, že uzavření našeho provozu v rámci nového pololetí by nepřineslo naší organizaci další (ještě dramatičtější) potíže, ale neuspokojuje nás představa, že provoz našeho mateřského centra by byl podmíněn opakovanými žádostmi o dary od vás - předplatitelů pravidelných aktivit. V tomto případě budeme muset hledat jiné cesty, jak náš provoz udržet v chodu.

 

Nemůžeme vám (jako nikdo na této planetě) nastínit, jak se budou věci od září tohoto roku vyvíjet. 

Můžeme vám pouze garantovat, že máme 100% zájem pokračovat v realizaci aktivit, o které byl před koronavirovou dobou zájem. 

Další 100% garancí je náš neutuchající optimismus :-) a zájem dělat věci s radostí, korektně a eticky.

 

Doufáme, že případná omezující opatření ze strany Vlády by se již dotýkala zejména zdravotnických provozů a provozů s rizikovou klientelou.

 

Věříme, že vše se maximálně uklidní ...  a že již dnes společně směřujeme do stanice "Klidná".

 

 

V případě jakýchkoliv dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat na:

- e-mailu: mcsedmikraska@volny.cz

- na mobilu: 773 907 909 (koordinátorka KaIC: Šárka Trkanová)

- na mobilu: 732 135 443 (předsedkyně: Hana Ondráčková)