zpráva ze dne 7. 6. 2021

 

S ohledem na aktuálně platné Mimořádné opatření MZ ČR
ze dne 7. 6. 2021 týkající se
a
 

může probíhat OD 8. 6. 2021 DO ODVOLÁNÍ program našeho centra za níže specifikovaných podmínek a po podepsání

PROHLÁŠENÍ NÁVŠTĚVNÍKA CENTRA 

(PROHLÁŠENÍ NENÍ POVINNÉ U DĚTÍ DO 6 LET VĚKU).

Prohlášení je (dle nařízení Vlády ČR) povinným dokumentem opravňujícím vás ke vstupu do aktivity nebo interiérů centra.

 
 
  • HYGIENICKÉ PODMÍNKY
 

Probíhajících aktivit se mohou účastnit pouze osoby po podepsání PROHLÁŠENÍ návštěvníka centra (PROHLÁŠENÍ NENÍ POVINNÉ U DĚTÍ DO 6 LET VĚKU !)

 

V rámci vnitřních prostor Sedmikrásky je povinné používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének = respirátor nebo nanorouška (platí pro osoby ve věku 15+)

 

Povinnost používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) v rámci vnitřních prostor mají děti od zahájení povinné školní docházky do 15 let věku (není povinný respirátor - viz. specifikace výše, ale je dostačující jiný druh ochranného prostředku dýchacích cest - např. plátěná rouška, chirurgická rouška, nanorouška)

 

POVINNOST používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) v rámci vnitřních prostor NEMAJÍ:

- děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku

- osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu

- osoby při provádění autorského díla, osoby přednášející 

- sportovci nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. (cvičení s dvoumetrovými rozestupy)

 

  • POČTY OSOB

Vnitřní prostory - max. 200 osob. 

Venkovní prostory - max. 500 osob.

!! Rodič + malé dítě (závislé na asistenci dospělé osoby) = 1 osoba !!

V rámci vzdělávacích aktivit nesmí být vyšší počet osob než 50% z celkové kapacity míst k sezení (osoby usazeny "ob jedno místo k sezení"). 

 

AKTIVITY, které PROBĚHNOU V TÝDNU OD 14. 6. 2021:

úterý 15.6.2021: Kvítka (09:00 - 10:00) pro děti 1-2 roky 
 
úterý 15.6.2021: Kvítka (10:00 - 11:00) pro děti 2-4 roky 
 
úterý 15.6.2021: English with songs (15:15 - 16:00) 
 
úterý 15.6.2021: Dramaťáček (16:30 - 17:30) 
 
úterý 15.6.2021: Zdravotní cvičení (18:30 - 19:30) - proběhne v jednotném čase 17:30 - 18:30 hod.*
BONUSOVÁ LEKCE (mimo předplacenou permanentku)
úterý 15.6.2021: Zdravotní cvičení (19:40 - 20:40) - proběhne v jednotném čase 17:30 - 18:30 hod.*
BONUSOVÁ LEKCE (mimo předplacenou permanentku)
sraz před vstupem do MC Sedmikráska (cvičit se bude na zahradě MŠ Pomněnky)
 
 
středa 16.6.2021: Hudební hrátky (09:00 - 09:45) - PROBĚHNE FORMOU ONLINE LEKCÍ pro předplatitele permanentky na 06/2021
 
středa 16.6.2021: Jóga pro seniory (11:30 - 12:30) - PROBĚHNE FORMOU ONLINE LEKCÍ pro předplatitele nového pololetí
 
středa 16.6.2021: Taneční hrátky (15:45 - 16:45)
3. náhradní lekce ze tří 
středa 16.6.2021: Taneční hrátky (16:45 - 17:30) 
3. náhradní lekce ze tří 
 
středa 16.6.2021: Kreativní kroužek (15:30 - 17:00) 
 
středa 16.6.2021: Jóga nejenom pro ženy (18:00 - 19:15) 
 
 
čtvrtek 17.6.2021: Poupátka (11:00 - 12:00) - PROBĚHNE V RÁMCI VENKOVNÍCH PROSTOR (sraz s lektorkou před MC Sedmikráska)