TAI-CHI pokročilí / mírně pokročilí

     V případě zájmu, rádi přijmeme do skupiny i nadšené 

     začátečníky.

    

 

 

 

 

     ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY

     

 

 

 

 

     JÓGA nejenom PRO ŽENY

     pro začátečníky i mírně pokročilé

 

 

    

     JÓGA PRO SENIORY

     pro starší věkovou kategorii cvičenců

     (různého stupně aktivity)

 

 

    

     NĚMČINA PRO DOSPĚLÉ

     pro všechny stupně pokročilosti     

     

 

 
 
 
 
     pro všechny stupně pokročilosti
    
    
 

 

     MEDITAČNĚ RELAXAČNÍ VEČERY PRO ŽENY - 

     začátečníci

     MEDITAČNĚ RELAXAČNÍ VEČERY PRO ŽENY - 

     pokročilí     " SAHADŽA JÓGA "

  

 

 

     JÓGA nejenom PRO ŽENY

     pro začátečníky i mírně pokročilé

 

Provoz MC Sedmikráska Brno z. s. je dotován MPSV ČR, Jihomoravským krajem, Statutárním městem Brnem a Městskou částí Brno - Nový Lískovec. Děkujeme.

Stejně tak děkujeme našim významným a dlouhodobým donátorům, společnosti VEMA a. s. za bezplatné poskytování účetního software a společnosti ACTIVA, spol s. r. o. za zařazení do programu Activně dětem.