Kateřina Kolaříková, DiS.

Kateřina Kolaříková, DiS.

Maminka malého Matýáše.

Vystudovala Vyšší pedagogickou školu, 9.rokem pracuje jako učitelka MŠ, 8 let lektoruje dramatický kroužek. Dále vede koružek hry na sopránovou zobcovou flétnu.

Absolvovala několik akreditovaných seminářů: Metody a techniky dramatické výchovy, Tvořivá dramatika v praxi, Dramatizace písniček a pohádek, Na hudbu trochu jinak, Dramatická výchova ve vyučování, Dechová cvičení a relaxace, Využití sopránové zobcové flétny v MŠ adal.

Účastnila se kurzu: Respektovat a být respektován, Montessori pedagogiky 1.

Ráda zpívá, čte, hraje na flétnu a kytaru.

Lektoruje:

příměstský tábor "BYLO NEBYLO JEDNO KRÁLOVSTVÍ ... aneb putování za prinzeznami a rytíři (20. - 24. 7. 2020)