Vzdělávací preventivní aktivity na podporu rodiny

 
 

v rámci projektu Sedmikráska pro rodinu v pohodě ... aneb "komunikace bez legrace" realizujeme v roce 2019 tyto vzdělávací aktivity:

 

 

KARNEVAL PRO RODIČE S DĚTMI

tentokrát na téma: " ČARUJEME A KOUZLÍME "

11. 2. 2017   od 15 hod.
 

BEZPLATNĚ v rámci akce Kanceláře - Brno Zdravé město MMB „Brněnské dny bez úrazů”  

 
pátek 24. 5. 2019 (16:30 - 20:30 hod.)   
Přihlášky nejpozději do 17.5.2019 ! 
 

tentokrát na téma: " ČARUJEME A KOUZLÍME "

11. 2. 2017   od 15 hod.
 

BEZPLATNĚ v rámci projektu "Sedmikráska pro rodinu v pohodě ... aneb "komunikace bez legrace"

pátek 20. 9. 2019 (16:30 - 19:30 hod.) 

Přihlášky nejpozději do 13.9.2019 ! 

 

 

KARNEVAL PRO RODIČE S DĚTMI

tentokrát na téma: " ČARUJEME A KOUZLÍME "

11. 2. 2017   od 15 hod.
 

BEZPLATNĚ v rámci akce Kanceláře - Brno Zdravé město MMB „Brněnské dny pro zdraví”  

pátek 27. 9. 2019 (9:00 - 12:00 hod.) 

Přihlášky nejpozději do 20.9.2019 ! 

 

 

BEZPLATNĚ v rámci projekt u "Sedmikráska pro rodinu v pohodě ... aneb "komunikace bez legrace"

pátek 11. 10. 2019 (16:30 - 19:30 hod.) 

Přihlášky nejpozději do 4.10.2019 !

 

 

 

BEZPLATNĚ v rámci projekt u "Sedmikráska pro rodinu v pohodě ... aneb "komunikace bez legrace"

sobota 12. 10. 2019 (9:00 - 18:00 hod.) 

Přihlášky nejpozději do 4.10.2019 !

 

 

CENA: 400 Kč/ osobu/ kurz (kurz tvoří 4 dvouhodinové bloky)

pátky: 18.10.+25.10.+8.11.+15.11.2019 (vždy 19 - 21 hod.)   Přihlášky nejpozději do 11.10.2019 !

 

 

 

BEZPLATNĚ v rámci projekt u "Sedmikráska pro rodinu v pohodě ... aneb "komunikace bez legrace"

pátek 22. 11. 2019 (9 - 12 hod. a 16:30 - 19:30 hod.) 

Přihlášky nejpozději do 15.11.2019 !

 

 

CENA: 400 Kč/ osobu/ kurz (kurz tvoří 2 čtyřhodinové bloky)

pátky: 17. 1. + 31. 1. 2020 (vždy 17 - 21 hod.)   

Přihlášky nejpozději do 10.1.2020 !

 

 

Již proběhlo v roce 2018:

 
 

Již proběhlo v roce 2017:

17.06.2017 vzdělávací aktivita JAK BUDOVAT ZDRAVÉ SEBEVĚDOMÍ A POCIT VLASTNÍ HODNOTY

09.09.2017 vzdělávací aktivita ROVNOVÁHA ČTYŘ NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH OBLASTÍ ŽIVOTA

22.09.2017 přednáška a beseda DLOUHODOBÉ KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ

11.11.2017 vzdělávací aktivita JAK JEDNAT S AGRESOREM

18.11.2017 vzdělávací aktivita JAK SE BRÁNIT MANIPULACI

15.12.2017 blok vzdělávacích aktivit

BEZPODMÍNEČNÝ ZÁKLAD ... aneb CO BY MĚL KAŽDÝ DOBRÝ RODIČ VĚDĚT

VÝCHOVA JINAK, JAK NE/POUŽÍVAT POCHVALU

DĚTI A EMPATIE, DĚTSKÉ EMOCE

 
 

Již proběhlo v roce 2016:

27.05.2016 KURZ PRVNÍ POMOCI PRO RODIČE

24.09.2016 vzdělávací aktivita ROZVOJ OSOBNOSTI aneb SEBEPOZNÁNÍM K VĚTŠÍ PRODUKTIVITĚ DOMA I V PRÁCI

30.09.2016 přednáška a beseda DLOUHODOBÉ KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ

29.10.2016 vzdělávací aktivita JAK SPRÁVNĚ KOMUNIKOVAT V RODINĚ I V PRÁCI aneb 10 STUPŇŮ ETICKÉHO JEDNÁNÍ - I.část

19.11.2016 vzdělávací aktivita JAK SPRÁVNĚ KOMUNIKOVAT V RODINĚ I V PRÁCI aneb 10 STUPŇŮ ETICKÉHO JEDNÁNÍ - II.část

26.11.2016 vzdělávací aktivita JAK SE BRÁNIT AGRESI A MANIPULACI VE VŠECH OBLASTECH ŽIVOT

 

Již proběhlo v roce 2015:

24.04.2015 interaktivní seminář a beseda PŘEBALOVÁNÍ, BEZPLENKOVÁ METODA, LÁTKOVÉ PLENY

15.05.2015 vzdělávací aktivita ÚČINNĚ PROTI STRESU A VYHOŘENÍ (akredit.kurz MV)

22.05.2015 interaktivní seminář a beseda KONTAKTNÍ NOŠENÍ DĚTÍ, ŠÁTKOVÁNÍ

28.05.2015 KURZ PRVNÍ POMOCI PRO RODIČE

29.05.2015 vzdělávací aktivita ÚČINNĚ PROTI STRESU A VYHOŘENÍ (akredit.kurz MV) 

12.06.2015 vzdělávací aktivita KOMUNIKUJEME S RADOSTÍ (akredit.kurz MV) 

26.06.2015 vzdělávací aktivita KOMUNIKUJEME S RADOSTÍ (akredit.kurz MV) 

25.09.2015 interaktivní seminář a beseda CO JE DŮLEŽITÉ VĚDĚT O KOJENÍ

26.09.2015  vzdělávací aktivita  KOMUNIKACE, PREZENTACE A ZVLÁDÁNÍ TRÉMY

02.10.2015 přednáška a beseda DLOUHODOBÉ KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ

10.10.2015 vzdělávací aktivita ROZVOJ OSOBNOSTI  I.

17.10.2015 vzdělávací aktivita ROZVOJ OSOBNOSTI  II.

23.10.2015 přednáška a beseda FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ RODINY

 

Již proběhlo v roce 2014:

15.05.2014 interaktivní seminář a beseda MUŽSKÉ A ŽENSKÉ KOŘENY

22.05.2014 beseda JAK ÚČELNĚ A HOSPODÁRNĚ PRACOVAT S DOMÁCÍM ROZPOČTEM

29.05.2014 interaktivní seminář a beseda JAK ZVLÁDAT PROBLÉMOVÉ CHOVÁNÍ DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

05.06.2014 beseda PREVENCE ÚRAZŮ U DĚTÍ

12.06.2014 interaktivní seminář a beseda RODINA A PARTNERSTVÍ V POJETÍ ČESKÉHO PROSTŘED

15.11.2014 + 16.11.2014 kurz ASERTIVITA ... aneb JAK SPRÁVNĚ KOMUNIKOVAT

 

 

Aktivity projektu: Sedmikráska pro rodinu v pohodě ... aneb "komunikace bez legrace" jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.

 

 
 
SEMINÁŘ JE ZDARMA
 

30. 9. 2016 (17:00 - 19:00 hod.)

rezervace nutná !! (nejpozději do 23.9.2016)