Aktuality

! UPOZORNĚNÍ !

REKONSTRUKCE INTERIÉRŮ MC SEDMIKRÁSKA V PRŮBĚHU LETNÍCH PRÁZDNIN


OD 24. 6. 2022 DO ODVOLÁNÍ JE KANCELÁŘ, FAMILY POINT, VOLNÁ HERNA I OSTATNÍ PROSTORY MC SEDMIKRÁSKA MIMO PROVOZ. 

Veškeré aktivity MC Sedmikráska začínají od 3. 10. 2022

Do této doby se můžete přihlašovat do našich pravidelných aktivit 10/2022 - 02/2023 v rámci online přihlášek - viz. sekce "PŘIHLÁŠKY A CENÍK".

Ostatní informace a dotazy na e-mailu: mcsedmikraska@volny.cz nebo mobilu: 773 907 909


Děkujeme za pochopení a přejeme Vám pohodový čas prázdnin :)
U NÁS MÁTE DVEŘE OTEVŘENÉ

Z naší strany žádné mimořádné kontroly nečekejte.

Vyžadujeme pouze vaše POTVRZENÍ VŠEOBECNÉ BEZINFEKČNOSTI (které stvrzujete svým souhlasem v rámci přihlášky do pravidelné aktivity, nebo písemnou formou na formuláři v mateřském centru při jednorázovém vstupu do našich prostor)

Potvrzením všeobecné bezinfekčnosti čestně prohlašujete, že do aktivity (a našich prostor) nepřicházíte s příznaky jakékoliv infekční choroby a nejste v karanténním řízení.

Prakticky to znamená, že nesbíráme data o tom:

- zda jste či nejste očkovaní proti daným nemocem

zda jste prodělali či neprodělali jakákoliv onemocnění

- zda máte či nemáte protilátky vůči daným chorobám

- zda jste či nejste testovaní na jakoukoliv chorobu

Tato kompetence náleží pouze odpovědným pracovníkům hygienických stanic, případně vašemu ošetřujícímu lékaři.

Používání ochrany dýchacích cest (respirátoru, roušky apod.) je v rámci našich prostor pouze dobrovolné.

Jsme si vědomi toho, že pokud bychom postupovali jiným způsobem, jednali bychom protizákonně a mohli bychom se dopustit vůči vám útisku, diskriminace, omezování vašich práv a svobod ...

TĚŠÍME SE NA VÁS ... na všechny ...
VÍTĚZNÝ KOMIKS OD JULIE WEISHAUPELOVÉ (6 let)
"Gratulujeme"