Lektoři

Lektoři volnočasových aktivit

aktuálně lektorující


Gabriela Remecká

Jsem mamča dvou malých dětí na RD. Pocházím z učitelské rodiny a po narození syna a absolvování několika cvičení a aktivit pro děti jsem se rozhodla vydat sama na dráhu lektorky, protože tato činnost se pro mě stala novým životním naplněním, radostí a směrem, kde mohu své vlohy realizovat. Ráda využívám moderní technologie a jsem otevřená i tématům, která v rodičovství bývají často tabu nebo mi na trhu zkrátka chybějí. 

Lektoruje:


Mgr. Art. Ivana Kozánková Hlavoňová

Maminka tří dětí, učitelka hry na klavír v Základních uměleckých školách, metodička pohybových her s kojenci a batolaty, lektorka pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v oboru hudba, teta v MC Sedmikráska pro ty nejmenší, kterým s chutí předává radost z hudby a ze společného muzicírování. 

Lektoruje:


Ing. et Bc. Kateřina Grunová

Tvořím prostor pro společný rozvoj a vzájemné sblížení rodičů a dětí. I díky vlastní zkušenosti nabízím možnost vědomé cesty především pro mámy. Jsem máma třech dětí, lektorka hudebně-pohybových aktivit pro rodiny, které vnímám jako muzikoterapeutické. Facilituji kurzy Access Consciousness a vedu osobní sezení v rámci této metody. Jako HR spolupracuji s firmou Tierra Verde. Vystudovala jsem magisterský obor chemické fakulty v Brně a bakalářský obor Sociální pedagogika.

Lektoruje:


Kateřina Kolaříková, Dis.

Jsem hrdá máma dvou kluků a celý můj svět se točí kolem dětí. Deset let jsem pracovala jako učitelka MŠ, lektorka mnoha kroužků (např. dramatického, tvořivého s prvky Montessori, hry na zobcovou flétnu, klubíku pro maminky a děti v lesní školce atd.) a příměstských táborů. Mým cílem je tvořit aktivity se svými dětmi (díky nim mi do života přichází nová témata, záliby), ale také si dovolit být chvilku bez nich. Ráda si hraji se slovy, zajímám se o souvislosti a věřím, že vše se děje z nějakého důvodu. Ve svém životě hledám rovnováhu, propojení pobytu v přírodě se životem ve městě, snažím se žít to, co říkám a dávat na svou intuici. 

Lektoruje:


Markéta Zezulová

Máma dvou neposedných holčiček. Vystudovala střední zdravotnickou školu a pedagogickou fakultu. Je učitelkou zpěvu a hudební výchovy ale má ráda jakoukoliv akční činnost s dětmi. I proto se zajímá o metodiku pohybových her a cvičení, akrojogu s dětmi a výchovu ke sportu kolektivní hravou formou. 

Lektoruje:Ing. Eva Hradílková

Maminka dvou dcer. Má ráda vše, co se týká osobního rozvoje, sebepoznání, komunikace, psychologie, filosofie, Ráda, čte zajímavé knihy a v neposlední řadě se věnuje cvičení jógy a relaxaci. 

"Snažím se naučit být sama sebou v každém okamžiku. Uvědomovat si, co cítím, co chci ... a dělat, co mne baví." 

Lektoruje:


Marika Benešová

Tanec má ráda od malička a věnuje se mu v různých podobách (ať už jako lektorka tanečních a pohybových kroužků pro děti, ve svém volném čase nebo jako obdivovatelka klasického baletu). Její snahou je předat dětem svoje zkušenosti a především radost, nadšení a zážitek z tance. 

"Práce s dětmi je pro mne inspirující zábavná forma seberealizace". 

Lektoruje:


Jarmila Peřinová

Maminka dvou dětí, které sama doma vyučuje. Má respektující přístup a práce s dětmi ji maximálně naplňuje. Nadšená a dlouholetá organizátorka a realizátorka tvořivých dílen pro děti, jejímž cílem je propojení tvořivosti s učením - tedy "ŠKOLA HROU". Absolventka pedagogiky volného času a studia Speciální pedagogiky. 

Lektoruje:


Mgr. Petra Amchová, Ph.D.

Maminka dvou dětí. Má magisterské a doktorské vzdělání na Lékařské fakultě v oboru Zdravotní vědy a Farmakologie. V rámci studia fyzioterapie získala praxi na rehabilitačních odděleních brněnských nemocnic. Absolvovala kurz Fitball a overball a Metodika cvičení rodičů s dětmi. Pracovala jako lektorka rehabilitačního cvičení a cvičení kojenců a batolat. Momentálně pracuje jako pedagogicko-výzkumný pracovník na Ústavu farmakologie, vede kroužek v lesní školce Sojka a Zdravotní cvičení v Sedmikrásce, kde působí od roku 2015.

Lektoruje:


Mgr. Hana Kysilková

Lektorka německého jazyka, která získala své znalosti díky dlouhodobému pobytu v německy mluvících zemí, studiem germanistiky a pedagogiky na FF MU a na studijním pobytu v Rakousku. Má dlouhodobé zkušenosti s individuální výukou němčiny, ale i se skupinovou výukou ve spolupráci s jazykovými školami. Svoji pedagogickou práci (praxe 20 let) prohloubila díky lektorské činnosti v univerzitním středisku pro studenty se specifickými potřebami, kde je trpělivost a individuální přístup na prvním místě. Své jazykové dovednosti průběžně doplňuje nejen v pracovní sféře, ale i dalším vzděláváním např. Zertifikat Deutsch C2. Nabízí i výuku a doučování dětí. 

Lektoruje:


Zuzana Orlová

Maminka dvou dětí. Mnoho let praktikuje meditace pomocí metod Sahadža jógy a snaží se ukázat i ostatním, jak zvládat každodenní starosti a strasti s vyrovnanou myslí. 

Lektoruje: