Lektoři

Lektoři volnočasových aktivit

aktuálně lektorující

Mgr. Bc. Gabriela Jasaňová Foltanová

Metodik pohybových her od kojeneckého po předškolní věk, učitelka v mateřské škole (s praxí jak v tradiční, tak Montessori školce), v současné době na rodičovské dovolené.

Lektoruje:

Ing. Beatrix Petrovská

Maminka dvou dětí - Viktorky a Lukáška. Vystudovala střední školu Pedagogickou a Sociální Akademii se zaměřením na sociální práci a vysokou školu ekonomickou se zaměřením na psychologii a obchod. Ráda sportuje a chodí do přírody. Už v průběhu studia se věnovala trénování dětí a působila jako trenér dětí a dorostu. Absolventka kurzu vaničkování s kojenci, kojeneckého plavání dětí předškolního a školního věku. Zajímá se o činnost s dětmi a ráda vyhledává různé montessori aktivity.

Lektoruje:

Ing. Eva Hradílková

Maminka dvou dcer. Má ráda vše, co se týká osobního rozvoje, sebepoznání, komunikace, psychologie, filosofie, Ráda, čte zajímavé knihy a v neposlední řadě se věnuje cvičení jógy a relaxaci. 

"Snažím se naučit být sama sebou v každém okamžiku. Uvědomovat si, co cítím, co chci ... a dělat, co mne baví." 

Lektoruje:

Marika Benešová

Tanec má ráda od malička a věnuje se mu v různých podobách (ať už jako lektorka tanečních a pohybových kroužků pro děti, ve svém volném čase nebo jako obdivovatelka klasického baletu). Její snahou je předat dětem svoje zkušenosti a především radost, nadšení a zážitek z tance. 

"Práce s dětmi je pro mne inspirující zábavná forma seberealizace". 

Lektoruje:

Jarmila Peřinová

Maminka dvou dětí, které sama doma vyučuje. Má respektující přístup a práce s dětmi ji maximálně naplňuje. Nadšená a dlouholetá organizátorka a realizátorka tvořivých dílen pro děti, jejímž cílem je propojení tvořivosti s učením - tedy "ŠKOLA HROU". Absolventka pedagogiky volného času a bakalářského studia Speciální pedagogiky. 

Lektoruje:


Mgr. Petra Amchová, Ph.D.

Maminka dvou dětí. Má magisterské a doktorské vzdělání na Lékařské fakultě v oboru Zdravotní vědy a Farmakologie. V rámci studia fyzioterapie získala praxi na rehabilitačních odděleních brněnských nemocnic. Absolvovala kurz Fitball a overball a Metodika cvičení rodičů s dětmi. Pracovala jako lektorka rehabilitačního cvičení a cvičení kojenců a batolat. Momentálně pracuje jako pedagogicko-výzkumný pracovník na Ústavu farmakologie, vede kroužek v lesní školce Sojka a Zdravotní cvičení v Sedmikrásce, kde působí od roku 2015.

Lektoruje:


Bc.A Pavla Hádlíková

Absolventka bakalářského studia Dramatické výchovy na JAMU v Brně. Lektorka s dlouholetou praxí jako předškolní pedagog v MŠ. 

Lektoruje:

Mgr. Hana Kysilková

Lektorka německého jazyka, která získala své znalosti díky dlouhodobému pobytu v německy mluvících zemí, studiem germanistiky a pedagogiky na FF MU a na studijním pobytu v Rakousku. Má dlouhodobé zkušenosti s individuální výukou němčiny, ale i se skupinovou výukou ve spolupráci s jazykovými školami. Svoji pedagogickou práci (praxe 20 let) prohloubila díky lektorské činnosti v univerzitním středisku pro studenty se specifickými potřebami, kde je trpělivost a individuální přístup na prvním místě. Své jazykové dovednosti průběžně doplňuje nejen v pracovní sféře, ale i dalším vzděláváním např. Zertifikat Deutsch C2. Nabízí i výuku a doučování dětí. 

Lektoruje:


Zuzana Orlová

Maminka dvou dětí. Mnoho let praktikuje meditace pomocí metod Sahadža jógy a snaží se ukázat i ostatním, jak zvládat každodenní starosti a strasti s vyrovnanou myslí. 

Lektoruje: