Poskytnutím daru

Činnost mateřského centra Sedmikráska můžete podpořit:


- POSKYTNUTÍM FINANČNÍHO DARU 

Číslo účtu pro zasílání darů je: 35-4719350237/0100 

variabilní symbol 100 = OBECNÝ DAR

Do textu pro příjemce částky uveďte: Obecný dar - jméno dárce


Případně můžete uhradit OBECNÝ DAR prostřednictvím níže připojených QR kódů 

(částka daru uvedena pod QR kódem)

OBECNÝ DAR 100 Kč
OBECNÝ DAR 100 Kč
OBECNÝ DAR 200 Kč
OBECNÝ DAR 200 Kč
OBECNÝ DAR 500 Kč
OBECNÝ DAR 500 Kč
OBECNÝ DAR 1.000 Kč
OBECNÝ DAR 1.000 Kč

- POSYKTNUTÍM VĚCNÉHO DARU 

Věcné dary přijímáme pouze po osobní konzultaci, abychom nebyli zahlceni věcmi, které bychom nebyli schopni upotřebit !

Kontaktovat můžete naši koordinátorku: Šárka Trkanová

mobil: 773 907 909 (v provozních hodinách: 8:30 - 12:30 hod.)

e-mail.: mcsedmikraska@volny.cz


- DAROVÁNÍM ČI POSKYTNUTÍM SLEVY NA VÁMI NABÍZENOU SLUŽBU

Za případné nabídky bezplatného poskytnutí vašich služeb či jejich cenového zvýhodnění předem velmi děkujeme. 

Kontaktovat můžete naši předsedkyni: Hana Ondráčková

mobil: 732  135 443 (kdykoliv)

e-mail.: Trnka.007@seznam.cz