Aktuality

přijměte pozvánku na BEZPLATNÉ UKÁZKOVÉ LEKCE 

(jako ochutnávku našich aktivit pro nadcházející pololetí)

ŽENSKÝ KRUH PRO MÁMY S DĚTMI

v pátek 27. 1. 2023 (9:00 - 11:00 hod. )


PERLIČKA  

kroužek pro holky a kluky 3 - 6 LET v duchu folklóru a tradic

v úterý 31. 1. 2023 (16:15 - 17:00 hod. )


KROUŽKY PRO RODIČE S DĚTMI 

KVÍTKA pro děti 2 - 4 roky (9:00 - 9:55 hod.) 

KVÍTKA pro děti 1 - 2 roky (10:00 - 10:55 hod.) 

POUPÁTKA pro děti 3 - 12 měsíců (11:00 - 11:55 hod.)

v pondělí 13. 2. 2023 


PRÁNÁJÁMA

energetická dechová cvičení, meditace a relaxace 

ve středu 15. 2. 2023 (18:00 - 19:00 hod. )


Rezervace předem nutná - info viz. letáčky výše
U NÁS MÁTE VŽDY DVEŘE OTEVŘENÉ

Z naší strany žádné mimořádné kontroly nečekejte.

Vyžadujeme pouze vaše POTVRZENÍ VŠEOBECNÉ BEZINFEKČNOSTI (které stvrzujete svým souhlasem v rámci přihlášky do pravidelné aktivity, nebo písemnou formou na formuláři v mateřském centru při jednorázovém vstupu do našich prostor)

Potvrzením všeobecné bezinfekčnosti čestně prohlašujete, že do aktivity (a našich prostor) nepřicházíte s příznaky jakékoliv infekční choroby a nejste v karanténním řízení.

Prakticky to znamená, že nesbíráme data o tom:

- zda jste či nejste očkovaní proti daným nemocem

zda jste prodělali či neprodělali jakákoliv onemocnění

- zda máte či nemáte protilátky vůči daným chorobám

- zda jste či nejste testovaní na jakoukoliv chorobu

Tato kompetence náleží pouze odpovědným pracovníkům hygienických stanic, případně vašemu ošetřujícímu lékaři.

Používání ochrany dýchacích cest (respirátoru, roušky apod.) je (a bude) v rámci našich prostor pouze dobrovolné.

Jsme si vědomi toho, že pokud bychom postupovali jiným způsobem, jednali bychom protizákonně a mohli bychom se dopustit vůči vám útisku, diskriminace, omezování vašich práv a svobod ...

TĚŠÍME SE NA VÁS ... na všechny ...
VÍTĚZNÝ KOMIKS OD JULIE WEISHAUPELOVÉ (6 let)
"Gratulujeme"