Aktuality

UKÁZKOVÉ a BEZPLATNÉ LEKCE

(jako ochutnávka před rozjezdem nového pololetí)

PONDĚLÍ 17. 1. 2022


9:00 - 9:40 hod. - Muzikohrátky (děti 1-4 roky) 

9:45 - 10:25 hod. - Kvítka s prvky Montessori (děti 1-4 roky) 

Lektor: Mgr. Bc. Gabriela Jasaňová Foltanová


10:30 - 11:15 hod. - KVÍTKA (děti 1-2 roky) 

11:30 - 12:15 hod. - KVÍTKA (děti 2-4 roky)

Lektor: Ing. Beatrix PetrovskáU NÁS MÁTE DVEŘE OTEVŘENÉ

Z naší strany žádné mimořádné kontroly nečekejte.

Vyžadujeme pouze vaše POTVRZENÍ VŠEOBECNÉ BEZINFEKČNOSTI (které stvrzujete svým souhlasem v rámci přihlášky do pravidelné aktivity, nebo písemnou formou na formuláři v mateřském centru při jednorázovém vstupu do našich prostor)

Potvrzením všeobecné bezinfekčnosti čestně prohlašujete, že do aktivity (a našich prostor) nepřicházíte s příznaky jakékoliv infekční choroby a nejste v karanténním řízení.

Prakticky to znamená, že nesbíráme data o tom:

- zda jste či nejste očkovaní proti daným nemocem

zda jste prodělali či neprodělali jakákoliv onemocnění

- zda máte či nemáte protilátky vůči daným chorobám

- zda jste či nejste testovaní na jakoukoliv chorobu

Tato kompetence náleží pouze odpovědným pracovníkům hygienických stanic, případně vašemu ošetřujícímu lékaři.

Používání ochrany dýchacích cest (respirátoru, roušky apod.) je v rámci našich prostor pouze dobrovolné.

Jsme si vědomi toho, že pokud bychom postupovali jiným způsobem, jednali bychom protizákonně a mohli bychom se dopustit vůči vám útisku, diskriminace, omezování vašich práv a svobod ...

TĚŠÍME SE NA VÁS ... na všechny ...
VÍTĚZNÝ KOMIKS OD JULIE WEISHAUPELOVÉ (6 let)
"Gratulujeme"