Historie

Vznik naší neziskové organizace se datuje od června roku 2005. Pod názvem Mateřské centrum Obláček o. s. zahajuje svou činnost seskupení několika maminek na rodičovské dovolené, které se soustřeďuje zejména na organizaci volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi. Sídlem sdružení a organizačním místem se stává byt jedné ze zakladatelek sdružení. Aktivity probíhají v pronajímaných prostorách místního centra volného času, základní školy nebo pod širým nebem. 

V květnu roku 2006 se sdružení stává hrdým členem Sítě Mateřských center v ČR (dnes Sítě pro rodinu z. s.)

V lednu 2009 získává sdružení díky spolupráci s radou MČ Brno - Nový Lískovec a Mateřskou školou Pomněnky nové větší prostory odpovídající programu a návštěvnosti mateřského centra. Od března pak všechny vítáme v horním podlaží hospodářské budovy MŠ Pomněnky - Oblá 51 - kam sdružení přesídlilo. Do konce roku probíhá částečná adaptace prostor k lepšímu využití, bezpečnosti a komfortu při pobytu rodin s dětmi od kojeneckého věku.

V září 2009 začíná vystupovat jako Mateřské centrum Sedmikráska Brno o. s. a zároveň zahajuje činnost Kontaktního a informačního centra pro rodinu v Brně - Novém Lískovci (KaIC). Sídlo se přesouvá do těchto prostor a k předchozím aktivitám se přidává organizace vzdělávacích kurzů pro rodiče na rodičovské dovolené, poskytování služeb KaIC jako je sociální poradenství, možnost využití PC s internetem a tiskárnou, výpůjční služba řady publikací a periodik s tematikou rodičovství, psychologie, zdraví rodiny, zdravý životní styl atd., organizace přednášek a diskuzí dle poptávky navštěvujících rodin a mnohé další.

Ve spolupráci s Odborem zdraví magistrátu města Brna a s Centrem pro rodinu a sociální péči se nám spolu s ÚMČ Brno - Nový Lískovec podařilo v listopadu 2009 zařadit mezi první členy sítě Family Point a rozšířit povědomí o naší organizaci mimo sféru městské části.

Částečná rekonstrukce a vybavení nových prostor nám umožňuje v roce 2010 navázat spolupráci s dalšími partnery, formálními i neformálními uskupeními a organizacemi, které nám dodnes pomáhají obohacovat program mateřského centra a ve shodě s námi svou činností usilují o oživení komunitního povědomí, rodinného života a občanské iniciativy.


V roce 2015 (v souladu s legislativními změnami po 1. 1. 2014 a tzv. novým občanským zákoníkem) dochází ke změně názvu naší organizace na Mateřské centrum Sedmikráska Brno z.s. (zapsaný spolek). Občanská sdružení (zkratka o. s. ) zanikají a jsou nuceny změnit svoji právní formu.