Náhrady lekcí

SPECIFICKOU VÝHODOU NAŠICH KROUŽKŮ PRO RODIČE S DĚTMI JE SKUTEČNOST, ŽE v průběhu daného pololetí, do kterého máte předplacenu permanentku, MŮŽETE VYUŽÍVAT NÁHRAD (v případě nemoci apod.) I V RÁMCI JINÝCH DNŮ.

Předplatitelé permanentek mají přednost před plátci jednorázových vstupů. O možnosti realizace vaší náhrady však rozhoduje až na místě lektor - s ohledem na aktuální počet osob ve skupině.

V případě, že by byla aktivita naplněna max. počtem účastníků, kteří vlastní permanentku na tento den a čas, můžete využít BEZPLATNĚ PROSTORY NAŠÍ HERNY.


NÁHRADY vztahující se k PRAVIDELNÉMU PROGRAM 09/2023 - 02/2024


Zde uvádíme přehled náhradních lekcí z důvodu absence lektora nebo z jiných provozních důvodů:


ÚTERÝ:

POUPÁTKA 

- za 7. 11. 2023 proběhne náhradní lekce v pátek 1. 12. 2023 (ve stejném čase 9:00 - 9:45 hod.)

POUPÁTEČKA

- za 7. 11. 2023 proběhne náhradní lekce v pátek 1. 12. 2023 (ve stejném čase 10:00 - 10:45 hod.)

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ

- za 31. 10. 2023 proběhnou náhradní lekce v úterý 30. 1. 2024 (ve stejných časech)