Náhrady lekcí

SPECIFICKOU VÝHODOU NAŠICH KROUŽKŮ PRO RODIČE S DĚTMI JE SKUTEČNOST, ŽE v průběhu daného pololetí, do kterého máte předplacenu permanentku, MŮŽETE VYUŽÍVAT NÁHRAD (v případě nemoci apod.) I V RÁMCI JINÝCH DNŮ.

Předplatitelé permanentek mají přednost před plátci jednorázových vstupů. O možnosti realizace vaší náhrady však rozhoduje až na místě lektor - s ohledem na aktuální počet osob ve skupině.

V případě, že by byla aktivita naplněna max. počtem účastníků, kteří vlastní permanentku na tento den a čas, můžete využít BEZPLATNĚ PROSTORY NAŠÍ HERNY.


NÁHRADY vztahující se k PRAVIDELNÉMU PROGRAM 02 - 06/2023


Zde uvádíme přehled náhradních lekcí z důvodu absence lektora:

Pondělí

KVÍTKA s prvky Montessori:

- za 27. 3. 2023 proběhne náhradní lekce (ve stejném čase) v pondělí 19. 6. 2023


Úterý

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY:

- za 18. 4. 2023 proběhnou náhradní lekce (ve stejných časech) v úterý 27. 6. 2023


Středa

JÓGA PRO SENIORY:

- za 26. 4. 2023 proběhne náhradní lekce ve středu 21. 6. 2023

JÓGA nejenom PRO ŽENY:

- za 26. 4. 2023 proběhne náhradní lekce ve středu 21. 6. 2023

PRÁNÁJÁMA:

- za 26. 4. 2023 proběhne náhradní lekce ve středu 21. 6. 2023


Čtvrtek

JÓGA nejenom PRO ŽENY: 

-za 27. 4. 2023 proběhne náhradní lekce ve čtvrtek 22. 6. 2023

ENGLISH WITH SONGS:

- za 27. 4. 2023 proběhne náhradní lekce ve čtvrtek 22. 6. 2023 v rámci speciální "dvoulekce" v čase 17:00 - 18:30 hod. *

- za 11. 5. 2023 proběhne náhradní lekce ve čtvrtek 22. 6. 2023 v rámci speciální "dvoulekce" v čase 17:00 - 18:30 hod. * 

* děti se mohou těšit na společný piknik, hry a drobnou odměnu ...

- za 18. 5. 2023 proběhne náhradní lekce ve čtvrtek 29. 6. 2023 


Pátek

ŽENSKÝ KRUH PRO MÁMY S DĚTMI:

- za 24. 3. 2023 proběhne náhradní lekce (ve stejném čase: 9 - 11 hod. ) v pátek 10. 3. 2023