Informace k přihláškám

Do kdy je potřeba odeslat přihlášku a uhradit kurzovné na nové pololetí ? 


Kurzovné na nové pololetí můžete uhradit standardně dle výzvy v rámci přihlášky  ZDE.

Platbu za aktivitu byste měli provést ideálně do 7 dnů po odeslání přihlášky (v tomto čase vám "držíme vaše místo"). Pokud platbu oddalujete, je možné, že další zájemci se do stejné aktivity přihlásí později, ale úhradou kurzovného si svoje místo upřednostní před vámi.

Čím dříve je daný kroužek naplněn dostatečným počtem osob, a čím dříve máme od vás přijaté platby, máme oboustranně jistotu, že můžeme s realizací kroužku závazně počítat. O této skutečnosti informujeme jak vás tak konkrétního lektora, který může s výkonem aktivity závazně počítat.

Pozn.: lektoři jsou výhradně hrazeni z příjmů od vás uživatelů. Osobní náklady lektorů nejsou hrazeny z žádné dotace!


Jaké jsou hygienické požadavky, které podmiňují Váš vstup do aktivity a našich prostor centra ?

V rámci přihlášky do pravidelné aktivity stvrzujete svým souhlasem, že akceptujete dodržování VŠEOBECNÉ BEZINFEKČNOSTI po celou dobu, kdy aktivita probíhá (vč. případných náhradních lekcí). Potvrzením všeobecné bezinfekčnosti čestně prohlašujete, že do aktivity (a našich prostor) nepřicházíte s příznaky jakékoliv infekční choroby a nejste v karanténním řízení. 

Prakticky to znamená, že nesbíráme data o tom, zda jste či nejste očkovaní proti daným nemocem, zda jste prodělali či neprodělali jakákoliv onemocnění, zda máte či nemáte protilátky vůči daným chorobám, zda jste či nejste testovaní na jakoukoliv chorobu (tato kompetence náleží pouze odpovědným pracovníkům hygienických stanic, případně vašemu ošetřujícímu lékaři).

Používání ochrany dýchacích cest (respirátoru, roušky apod.) je v rámci našich prostor pouze dobrovolné.

Jsme si vědomi toho, že pokud bychom postupovali jiným způsobem, jednali bychom  protizákonně a mohli bychom se dopustit vůči vám útisku, diskriminace, omezování vašich práv a svobod ...


Jak bude z naší strany postupováno, pokud by opět by došlo na omezující opatření, která by v nejčernějším scénáři mohla pozastavit celé pololetí případně jeho část?


Nemusíte se ničeho obávat !

Nemáme sebemenší pohnutku finance za vaše kurzovné nového pololetí jakkoliv dlouhodobě pozdržovat.

V rámci přihlášky, kterou na danou aktivitu vyplňujete, vás informujeme, že v případě uzavření našeho provozu s ohledem na vládní nařízení, má mateřské centrum možnost zajistit realizaci aktivity jinou náhradní formou - např. formou online či offline přenosů, změnou realizace místa výkonu aktivity - např. v rámci venkovního prostředí apod.. Každá aktivita je posuzovaná individuálně se zachováním principu vstřícného proklientského přístupu.

V případě, že mateřské centrum nezajistí náhradní formu realizace aktivity, náleží klientovi vratka za nevychozené lekce (případně - v případě, že bychom provoz udrželi v chodu - nabídneme vám převod lekcí do následujícího pololetí, pokud byste však souhlasili !).

Musíme též počítat s variantou, že se dané aktivity nenaplní dostatečným počtem uživatelů, tudíž s případnými vratkami, samozřejmě, počítáme i pro tento případ.

Neplánujeme vás oslovovat s žádostí o kompenzaci nevychozených lekcí formou daru. Nezastíráme, že uzavření našeho provozu z důvodu vládních nařízení by nepřineslo naší organizaci další (ještě dramatičtější) potíže, ale neuspokojuje nás představa, že provoz našeho mateřského centra by byl podmíněn opakovanými žádostmi o dary od vás - předplatitelů pravidelných aktivit. V tomto případě budeme muset hledat jiné cesty, jak náš provoz udržet v chodu.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat na:

- e-mailu: mcsedmikraska@volny.cz

- na mobilu: 773 907 909 (koordinátorka aktivit: Šárka Trkanová)

- na mobilu: 732 135 443 (předsedkyně: Hana Ondráčková)