Členská přihláška na rok 2024

Členem našeho spolku se může stát každý po seznámení s pravidly Mateřského centra Sedmikráska  Brno z.s.  a následně po vyplnění přihlášky ke členství a po zaplacení jednorázového členského příspěvku ve výši 2.500 Kč za rodinu * na celý kalendářní rok 2024. 

Výhodou zaplacení členského příspěvku je:

- možnost absolvování jedné pravidelné pololetní aktivity ZDARMA

- možnost absolvování dalších pravidelných (i jednorázových) aktivit za výhodnější ceny (pro všechny nejbližší rodinné příslušníky v rámci celého kalendářního roku  - viz. níže ukázka ceníku

* Stačí, aby se jeden plnoletý zástupce vaší rodiny stal našim členem, a všichni ostatní členové rodiny (partner + děti, nevztahuje se na vzdálenější příbuzné), mohou využívat výhod tohoto členství v průběhu celého kalendářního roku 2024.


Částku členského příspěvku ve výši 2.500 Kč můžete uhradit buď:

- pod variabilním symbolem pravidelné aktivity, kterou chcete bonusově (vy nebo někdo z vašich rodinných příslušníků) absolvovat (informace o variabilních symbolech viz. sekce "Přihláška do pravidelné aktivity")

nebo 

- pod variabilním symbolem 200, pokud se chcete stát našim členem bez využití finančních výhod spojených s absolvováním našich aktivit - čistě jako náš podporovatel

na náš účet35-4719350237/0100 

do textu pro příjemce platby uveďte: jméno a příjmení osoby, která se stává našim členem.PŘEHLED O ČLENSKÝCH A NEČLENSKÝCH CENÁCH NA OBDOBÍ 02/2024 - 06/2024


1. ČLENSKÁ permanentka

Vztahuje se ke všem pravidelným aktivitám mimo tyto:

- Němčina

- Individuální výuka hudby

2.500 Kč


Další ČLENSKÁ permanentka 

Vztahuje se ke všem pravidelným aktivitám mimo tyto:

- Němčina

- Individuální výuka hudby

- Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy

- Ženský kruh pro mámy s dětmi

120 Kč/lekci

Sourozenecká ČLENSKÁ permanentka

Vztahuje se na všechny kroužky pro děti nebo rodiče s dětmi mimo tyto:

- Ženský kruh pro mámy s dětmi

96 Kč/lekci

NEČLENSKÁ permanentka 

Vztahuje se ke všem pravidelným aktivitám mimo tyto:

Němčina

- Individuální výuka hudby

- Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy

200 Kč/lekci

NEČLENSKÁ permanentka 

- Zdravotní cvičení pro seniory s prvky jógy                                           

60 Kč/lekci

Sourozenecká NEČLENSKÁ permanentka 

Vztahuje se na všechny kroužky pro děti nebo rodiče s dětmi 

160 Kč/lekci