Členská přihláška na rok 2022

Členové Mateřského centra Sedmikráska si mohou zakoupit cenově zvýhodněné permanentky v rámci našich pravidelných i jednorázových aktivit.

Členem se může stát každý po seznámení s pravidly Mateřského centra Sedmikráska a následně po vyplnění přihlášky ke členství a po zaplacení jednorázového členského příspěvku ve výši 500 Kč za rodinu na rok 2022

Stačí, aby se jeden plnoletý zástupce vaší rodiny stal našim členem, a všichni ostatní členové rodiny (partner + děti, nevztahuje se na vzdálenější příbuzné), mohou využívat výhod tohoto členství v průběhu celého kalendářního roku 2022.


Částku členského příspěvku můžete uhradit buď v rámci jedné platby spolu s částkou za pravidelnou aktivitu (viz. sekce "Přihláška do pravidelné aktivity") nebo samostatně ve výši 500 Kč na náš účet:

35-4719350237/0100 

pod variabilním symbolem 200

do textu pro příjemce platby uveďte: jméno a příjmení osoby, která se stává našim členem.PŘEHLED O ČLENSKÝCH A NEČLENSKÝCH CENÁCH NA OBDOBÍ 10/2022 - 02/2023


ČLENSKÁ lekce 

Vztahuje se ke všem pravidelným aktivitám mimo tyto:

- Jóga pro seniory

120 Kč


ČLENSKÁ lekce 

- Jóga pro seniory

30 Kč

Sourozenecká ČLENSKÁ lekce 

Vztahuje se na kroužky pro děti  nebo rodiče s dětmi 

96 Kč

NEČLENSKÁ lekce 

Vztahuje se ke všem pravidelným aktivitám mimo tyto:

- Jóga pro seniory

170 Kč

NEČLENSKÁ LEKCE 

- Jóga pro seniory

80 Kč

Sourozenecká NEČLEN. lekce 

Vztahuje se na kroužky pro děti nebo rodiče s dětmi 

136 Kč