Provozní doba


PROVOZNÍ DOBA

Kontaktní a informační centrum pro rodiny

Po - Pá: 8:30 - 12:30 hod. 


Informace o platbách, přihláškách a dalších aktivitách:

Po- Pá: 8:30 - 12:30 hod. 


Volná herna

Po - Pá: 8:30 - 12:30 hod. 

Cena (tzvn. pobytné)

1 hodina = 50 Kč/rodina

více jak 1 hodina = 80 Kč/rodina


Služba Family Point: bezplatné zaopatření dítěte 

Po - Pá: 8:30 - 12:30 hod.