Podpořte s námi

Pokud chcete slušného a čestného PREZIDENTA ČR, podpořte svým podpisem

 pana Prof. RNDr. Jaroslava Turánka, CSc., DSc. 

Více na: www.turanek-prezident.cz

Rádi Vám podpisové archy předáme u nás v Sedmikrásce (k dispozici jsou před kanceláří). Petiční archy můžete též podepsat přímo v naší kanceláři (nutné je však uvést i své číslo OP nebo cestovního pasu). Hromadně (a včas) je pak odešleme výše avizovanému kandidátovi.

Ukázková videa:

OZNÁMENÍ KANDIDATURY prof. Jaroslava Turánka

Demokratické strany mají jen ŠKRABOŠKU DEMOKRACIE

Beseda HLAVA A SRDCE VE VĚDĚ: prof. RNDr. Jaroslav Turánek a Jaroslav Dušek

Zajímavých videí s panem Prof. Turánkem je nespočet, proto další výběr ponecháváme na Vašem osobním vkusu a výběru :)